Att studera på distans.

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Det kan passa dig som till viss del själv vill styra över din egen studietid, eller så är du bunden till en särskild ort på grund av exempelvis familj eller arbete. Pluggar du på distans måste du alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat distanslektioner, tentor och uppgifter.

Undervisning och det virtuella klassrummet

Kursen eller programmet är till största delen webbaserad och kan även innehålla fysiska träffar sk närträffar (mer information hittar du i avsnittet Fysiska träffar). Det virtuella klassrummet finns i verktyget Microsoft Teams där föreläsningar sker live. På lärplattformen finns kursmaterial, schema och all övrig information som behövs för att genomföra studierna. Du får även tillgång till live-föreläsningar, inlämningsuppgifter och handledning. Du har kontakt med din föreläsare genom Microsoft Teams.

Varje program, oavsett om den sker på distans eller är platsbunden, har sin egen utbildningsledare, som guidar och stöttar dig, från start till examen. Utbildningsledaren har en central roll i programmet, och är länken mellan dig, klasskamrater och föreläsare.

Fysiska träffar (närträffar)

De allra flesta av våra kurser och program innehåller även fysiska träffar (kallas också närträffar) på någon av våra skolor. Vilken skola man träffas på beror på vilken kurs/program du läser. Hur regelbundet dessa sker och med vilket intervall, är olika mellan våra olika distansutbildningar. Träffarna kan t ex innehålla föreläsningar, kunskapskontroller, praktiska övningar, tentor, diskussioner, redovisningar, studiebesök och grupparbeten. Träffarna kan innehålla obligatoriska moment, såsom redovisning av examensarbete. Vi rekommenderar starkt att du i så stor utsträckning som möjligt är med på träffarna.

Fördelarna med de fysiska träffarna:

Hur fungerar distansstudier?

Om du läser ett heltidsprogram förväntas du lägga ca 40 timmar i veckan på studierna, oavsett hur mycket lärarledd tid som ingår, och vi rekommenderar att du har fullt fokus på studierna. Då det är ett antal schemalagda timmar undervisning per vecka kan du till viss del planera resten av dina studier själv. Du behöver dock även vara tillgänglig för grupparbeten tillsammans med några av dina klasskamrater. Schemalagd undervisning och eventuella grupparbeten kan variera från kurs till kurs.

LIA – Lärande i arbete

Notera att LIA:n vanligtvis inte genomförs på distans, utan sker oftast på plats. Du kan med fördel söka din praktikplats på eller i närheten av din bostadsort. Läs mer om LIA här.

Inför starten

För att kunna genomföra utbildningen behöver du en dator med webbkamera, headset och tillgång till internet med bra kapacitet. Du får tillgång till Microsoft Office-paketet under din studietid.

TUC Sweden
“Det är lätt att lära sig hur det fungerar med att se föreläsningar, lämna in uppgifter och ha diskussioner via videosamtal. En distansutbildning skapar större möjlighet för dig att anpassa studierna utefter dig själv och din vardag. Det blir en större flexibel tillgänglighet än om du måste vara i ett klassrum.”
TUC Sweden
”Jag lockades av att det fanns träffar trots att det är en distansutbildning, det innebär en trygghet.”
TUC Sweden
“Det är lätt att lära sig hur det fungerar med att se föreläsningar, lämna in uppgifter och ha diskussioner via videosamtal. En distansutbildning skapar större möjlighet för dig att anpassa studierna utefter dig själv och din vardag. Det blir en större flexibel tillgänglighet än om du måste vara i ett klassrum.”
TUC Sweden
”Distansstudierna har passat mig perfekt och jag hamnade i en riktigt härlig basgrupp och klass.”