Att studera via studieort.

Studieort innebär att programmet kan genomföras på en eller flera orter utöver den ort där ansvarig utbildningsanordnare finns. Om studieort erbjuds, är undervisningen olika beroende på om det är en platsbunden utbildning eller om utbildningen sker på distans. Här nedan förklarar vi skillnaden.

En studieort är inte detsamma som att plugga på distans. Det är skolan på studieorten som ansvarar för att ljud och bild kopplas upp och fungerar.

Studieort för platsbundet program

Du deltar i undervisningen via direktsänd videolänk från orten där programmet bedrivs och kan ställa frågor i realtid. Detta sker på plats på den studieort som du har ansökt och blivit antagen till, ex ett Campus som TUC samarbetar med.

Exempel

Programmet VVS-ingenjör utgår från Jönköping med Vimmerby som studieort. Emma som har ansökt och blivit antagen för att plugga i Vimmerby, finns på plats på Campus Vimmerby varje dag som resten av klassen som valt att plugga i Jönköping. Tillsammans med hennes klasskamrater som också valt Vimmerby, följer de undervisningen live via direktsänd videolänk på Campus. De kan ställa frågor till utbildningskonsulten och är aktiva i lärandet. Emmas andra klasskamrater, som har valt Jönköping som ort, finns på plats på TUC i Jönköping tillsammans med undervisande konsult.

Mats pluggade via studieort

Efter två års studier är Mats utbildad redovisningsekonom. Mats valde att läsa via studieort, vilket han tyckte var en bra utbildningsform. Han och klasskamraterna stöttade och hjälpte varandra genom utbildningen, vilket var en stor fördel.

Studieort för program på distans

Sker programmet på distans och studieort erbjuds, så är det de fysiska träffarna som direktsänds via videolänk från huvudorten. Detta sker på plats på den studieort som du har ansökt och blivit antagen till, ex ett Campus som TUC samarbetar med. Övrig undervisning sker som ett ordinarie program på distans.

Exempel

Programmet Rekryterings- & bemanningsspecialist sker på distans med fysiska träffar, sk närträffar i Tranås. Campus Ljungby är studieort. Hamid har ansökt och blivit antagen för att plugga i Ljungby, och är på Campus Ljungby några gånger per termin när det är närträff på schemat. I Ljungby följer han undervisningen live via direktsänd videolänk. Hamid och de andra klasskamraterna som också valt Ljungby kan ställa frågor till utbildningskonsulten och är aktiva i lärandet. Klasskamraterna som valt Tranås som ort, finns på plats på TUC i Tranås tillsammans med undervisande konsult vid närträffarna. Övrig studietid sker på distans.

Tillträdesprocessen

När du gör din ansökan väljer du studieort genom att rangordna orterna i den ordning du önskar. Du kan inte lämna in en ansökan utan ha gjort ett aktivt val av studieort. Alla som söker till en studieort ingår i samma urval som huvudort och eventuella andra studieorter.

Program

De utbildningar vi erbjuder studieort på i nuläget är:

Automationsingenjör inom drift & service – platsbunden i Tranås, studieort Vimmerby
El- & drifttekniker inom kraft- & värmeproduktion – distans med träffar i Jönköping, studieort Linköping
Hotel & Restaurant Manager – distans med träffar i Jönköping, studieort Borgholm
Hotel & Restaurant Manager – platsbunden i Norrtälje, studieort Skellefteå
Redovisningsekonom – platsbunden i Jönköping, studieort Ljungby och Ronneby
Rekryterings- & bemanningsspecialist – distans med träffar i Tranås, studieort Ljungby
Specialistundersköterska inom vård & omsorg av äldre – distans med träffar i Jönköping, studieort Katrineholm
Specialistutbildad undersköterska inom kognitiva sjukdomar – distans med träffar i Stockholm, studieort Borgholm och Norrtälje
Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri – distans med träffar i Jönköping, studieort Helsingborg och Ljungby
Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri – distans med träffar i Stockholm, studieort Katrineholm
Stödpedagog – distans med träffar i Stockholm, studieort Borgholm och Norrtälje
Tandsköterska – platsbunden i Tranås, studieort Jönköping
VVS-ingenjör – platsbunden i Jönköping, studieort Skellefteå, Stockholm, Vimmerby, Växjö