Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Behörighet - vem kan söka?

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och alla är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Det är vi som utbildningsanordnare som avgör om du som söker uppfyller villkoren för att kunna antas till en utbildning.

Så går det till

För att söka till en eller flera av våra utbildningar ska du skapa ett inlogg hos oss. Om det efter sista ansökningsdatum finns fler sökande än vad det finns utbildningsplatser så görs ett urval bland alla som sökt. Det är alltid utbildningens ledningsgrupp som fattar beslut om antagning av studerande till respektive utbildning.

Under Ansökan kan du läsa mer om förkunskapskrav, urval och antagning samt gå vidare för att skapa ditt studerandekonto.

Om du har frågor om din behörighet eller om ansökan är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Behörighet

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och alla är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Det är vi som utbildningsanordnare som avgör om du som söker uppfyller villkoren för att kunna antas till en utbildning.

Villkoren prövas i två steg

Först den grundläggande behörigheten som gäller för alla yrkeshögskoleutbildningar, sedan eventuella särskilda förkunskaper som kan ställas för enskilda utbildningar

Nedan finns information kring grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper.

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten är densamma inom yrkeshögskolan. Du har behörighet om du uppfyller något av följande:

 1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning.
 2. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1.
 3. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

På vissa av våra utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver behörigheten. För att vara behörig till en sådan utbildning ska du ha de särskilda förkunskaper som anges. Det kan handla om:

 1. Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande.
 2. Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.
 3. Andra villkor som är av betydelse för utbildningen eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

 

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen eller påbörja studier i en YH-utbildning hos oss om du har ett svensk eller nordisk medborgarskap, permanent uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd för studier i Sverige.

 

Behörighetstester

Saknar du de betyg som krävs för att bli behörig till yrkeshögskolan så kan du anmäla dig till behörighetstester i flera av de ämnen som krävs för att bli behörig.

Om du saknar betyg i flera av nedanstående ämnena kan du behöva boka in flera testtillfällen.

Ämnen du kan göra test i

 • Matematik 1
 • Matematik 2
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Programmering 1

Du får göra behörighetstestet en (1) gång.

Anmälan till testerna görs innan utbildningens sista ansökningsdagen, och din ansökan måste vara inlämnad innan det datumet, även om datumen för testerna är senare. Vi erbjuder inte tester för de eventuella utbildningar där vi tar emot sena ansökningar.

Testerna ger lokal behörighet, dvs till de utbildningar vi på TUC Yrkeshögskola bedriver.

Anmäl dig till test genom att skapa ett konto för ansökan och skicka in en ansökan till utbildningen. Sedan går du in under fliken ”Händelser” på ”Mina sidor” och anmäler dig till det datum du vill göra testet. Om du inte hittar anmälan, kontakta oss på antagningen 0140-44 45 11 så hjälper vi dig att anmäla dig manuellt.

 

Distanskurs i Matematik 1 och 2

För dig som behöver fräscha upp eller bli behörig erbjuder vi distanskurs i matematik 1 och/eller 2. Kostnad 500 kr. Kursen avslutas med test som du själv anmäler dig till via ditt konto. Tänk på att din ansökan måste vara inlämnad innan sista ansökningsdag, även om provdatumet är senare. Klarar du testet ger det lokal behörighet, dvs till de utbildningar vi på TUC Yrkeshögskola bedriver.

 

Anmälan till matematikkurs