Behörighet – vem kan söka?

Program och kurser inom yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform och alla är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Det är vi som utbildningsanordnare som avgör om du som söker uppfyller villkoren för att kunna antas till en kurs eller ett program.

Dolt innehåll
Detta innehåll har dolts med anledning av dina inställningar för cookies.
För att visa detta innehåll måste cookies för Marknadsföring accepteras.
Vi tror på dig

Din framtid

Vi tror på allas rätt till utbildning – och allas rätt till att genomföra en utbildning. Hos oss på TUC får du den hjälp du behöver. Vi hjälper dig med din ansökan, och vi finns även här för dig under din resa till examen.

Så går det till

För att söka till ett eller flera av våra kurser eller program ska du skapa ett inlogg hos oss. Om det efter sista ansökningsdatum finns fler sökande än vad det finns utbildningsplatser så görs ett urval bland alla som sökt. Det är alltid utbildningens ledningsgrupp som fattar beslut om antagning av studerande till respektive kurs/program.

Under Ansökan kan du läsa mer om förkunskapskrav, urval och antagning samt gå vidare för att skapa ditt studerandekonto.

Om du har frågor om din behörighet eller om ansökan är du varmt välkommen att kontakta oss.

Behörighet

Program och kurser inom yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform och alla är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Det är vi som utbildningsanordnare som avgör om du som söker uppfyller villkoren för att kunna antas till en kurs eller ett program.

Villkoren prövas i två steg

Först den grundläggande behörigheten som gäller för alla program och kurser inom yrkeshögskolan, sedan eventuella särskilda förkunskaper som kan ställas för enskilda utbildningar

Nedan finns information kring grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som

  1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper

På vissa av våra kurser och program finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten. För att vara behörig till en sådan utbildning ska du ha de särskilda förkunskaper som anges. Det kan handla om:

  1. Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande.
  2. Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för kursens eller programmets speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.
  3. Andra villkor som är nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar betyg som styrker din grundläggande behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning.

Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt intervju eller praktiskt test. Ladda ner formuläret genom att klicka på länken här nedan, fyll i och bifoga det tillsammans med din ansökan på yh-antagning.se.

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet kan vara ett krav för behörigheten, se varje specifik kurs/program för vad som gäller för just den utbildning du är intresserad av.

Validering

Validering handlar om att synliggöra en persons kunskaper och kompetens där det saknas dokumentation i form av betyg eller andra former av intyg. Validering kan vara till hjälp för personer som vill förkorta tiden på ett pågående program.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i en kurs eller ett program inom yrkeshögskolan hos oss om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se.

Behörighetstester

Saknar du de betyg som krävs för att bli behörig till yrkeshögskolan så kan du anmäla dig till behörighetstester i flera av de ämnen som krävs för att bli behörig.

Om du saknar betyg i flera av nedanstående ämnena kan du behöva boka in flera testtillfällen.

Ämnen du kan göra test i

Du får göra behörighetstestet en (1) gång.

Behörighetstesterna till programmen som startar hösten 2024 kommer att genomföras den 25 januari, 22 februari, 27 mars och 23 april 2024.

Från hösten 2022 är behörighetstestet vid godkänt resultat giltigt i 2 år från det år som du genomför testet.

Anmälan till testerna görs innan programmets sista ansökningsdagen, och din ansökan måste vara inlämnad innan det datumet, även om datumen för testerna är senare. Vi erbjuder inte tester för de eventuella program där vi tar emot sena ansökningar.

Testerna ger lokal behörighet, dvs till de utbildningar vi på TUC Yrkeshögskola bedriver.

Anmäl dig till test genom att skapa ett konto för ansökan och skicka in en ansökan till programmet. Sedan går du in under fliken ”Händelser” på ”Mina sidor” och anmäler dig till det datum du vill göra testet. Om du inte hittar anmälan, kontakta oss på antagningen 0140-44 45 11 så hjälper vi dig att anmäla dig manuellt.

Preparandkurs i Matematik 1 och 2

För dig som behöver fräscha upp eller bli behörig erbjuder vi distanskurs i Matematik 1 och/eller 2. Kostnad 500 kr. Vi erbjuder inte preparandkurser för de eventuella program där vi tar emot sena ansökningar.

Anmälan till preparandkursen är öppen till och med den 22 mars 2024.

Anmälan till Matematik

Distanskurs i Matematik 1 och/eller 2.

Preparandkurs i Programmering 1

För dig som behöver fräscha upp eller bli behörig erbjuder vi distanskurs i Programmering 1. Kostnad 500 kr. Vi erbjuder inte preparandkurser för de eventuella program där vi tar emot sena ansökningar.

Anmälan till preparandkursen är öppen till och med den 22 mars 2024.

Anmälan till Programmering 1

Distanskurs i Programmering 1.