Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Ledarskap

Kursen som ger dig kunskap för att utvecklas som ledare.

Oavsett om du är ny som ledare eller har flera års erfarenhet erbjuder vi dig ett ledarskap som ger motiverade, ansvarstagande medarbetare och självgående team. Detta är en utbildning som hjälper dig att utvecklas som ledare. I utbildningen ingår genomförande och feedback på en DISC-profilanalys.

Ledarskap - Sammanfattning

Innehåll

Utbildningen ger dig konkreta verktyg till hur olika medarbetare vill bli bemötta. Du får även kunskap om hur du motiverar medarbetarna samt att vi tittar på din egen ledarstil. Att vara ledare innebär även tuffa beslut; personal som behöver sägas upp, svåra samtal, eller när en grupp går igenom en kris. Du lär dig hantera även dessa situationer.

Varje deltagare får genomföra och får feedback på DISC profilanalys. DISC står för det dominanta, inflytande, stabila och kompetenta beteendet. Analysen visar dina motivationsfaktorer och din utvecklingspotential.

Dag 1. DISC
Dagen ger dig insikt i ditt egna ledarskapsbeteende. Du lär dig se vilka effekter och konsekvenser beteendet ger, vad som motiverar dig och vilken kultur du skapar som chef/ledare genom ditt beteende.

Dag 2. Ledarskapsmodeller
Dagen ger dig kunskap och insikt i den auktoritära, demokratiska och låt-gå ledarstilen, och vilken effekt respektive ledarstil ger. Du får kunskap och förståelse för hur den nyanställde, den besvikne, den osäkre och den självgående medarbetaren vill bli bemött och hur du utvecklar varje individ. Du lär dig också förstå den produkt- respektive personorienterade ledaren.

Dag 3. Gruppdynamik
Dagen ger dig förståelse för hur en grupp utvecklas. Från Forming, Storming till Norming och Performing. Du får även kunskap och verktyg för att gruppen ska komma vidare. Vi går igenom konflikthantering och tittar på hur en grupps agerande “sitter i väggarna”. En tydlig företagskultur skapar lojalitet. Hur skapar och odlar man sin företagskultur?

Dag 4. Förändringsprocessen
Som ledare i dagens samhälle får du ofta förhålla dig till en ny omvärld. Den här dagen får du förståelse för skillnaden mellan omställning, förnyelse och förändring. Vi tittar på förändringsprocessen och ser hur en grupp reagerar i en process. Vi går även igenom vilket ledarskap som behövs och krävs.

Dag 5. Det viktiga samtalet
Att vara ledare och chef innebär stor utveckling och det är ett stimulerande arbete att få medarbetare att växa. Dagen ger dig konkreta verktyg och tips till bra och utvecklande medarbetarsamtal. En utmaning i ledarskapet kan vara det svåra samtalet såsom uppsägning eller samarbetssvårigheter. Det svåra samtalet är ett viktigt samtal och här får du verktyg att få insikt i en persons eventuella reaktion.

Dag 6. Hälsa och ohälsa
Dagen ägnas åt hur vi mår på arbetsplatsen och att du som ledare behöver ha kontroll över arbetsmiljön. På en arbetsplats kan det finnas både fysisk och psykisk ohälsa. Du behöver se dina medarbetares situation och även se till ditt egna välbefinnande. Du får kunskap om utbrändhet, honungsfällan och grupper i kris.

DISC-profil
DiSC-analysen som består av fyra profiler: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet beskrivs ofta i färgerna Röd (D), Gul (I), Grön (S) och Blå (C). Vilken färg är du?

Profilen analyserar och visar:
• Vad du motiveras av • Hur du påverkar andra • Värde för organisationen • Reaktioner på yttre press • Vad man fruktar • Hur man blir effektiv

Föreläsare

Pia Folkesson har bla arbetat som försäljningschef och utbildningschef. Hon driver nu ett eget företag där hon ger ledarskap- och säljkurser för både företag och studerande. Pia är en inspirerande och engagerad föreläsare som ser alla individer i en grupp.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Anna Zedig

Affärsutvecklare
Placeringsort: Jönköping

036-333 64 02
[email protected]