Data/IT

Data GovernanceDistans

Få koll på metoder, lagar och strategier för att implementera och underhålla datastyrning i din organisation.

Organisationer och företag inser vikten av att ha effektiva datastyrningsstrukturer för att säkerställa tillförlitlighet, kvalitet och efterlevnad av regler. Kursen riktar sig till dig som på arbetsplatsen är involverad i hanteringen, analysen och styrningen av data.

Ansökan är öppen!

Data Governance – sammanfattning

Poäng

30 YH-poäng (8 veckor)

Utbildningsort

Distans

Kommande kurs

6 november – 29 december 2023

Studietakt

50%

Antal platser

35

Sista ansökningsdag

24 september 2023

Om det blir aktuellt att ta emot sen ansökan efter sista ansökningsdag, så innebär det att vi gör det i mån av plats och att din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

HalvtidData/ITDistans
Kontaktperson: Annica Sjunnesson

Innehåll

Data Governance – Fundamentals:

Denna del fokuserar på de grundläggande principerna och koncepten inom datastyrning. Den kan omfatta ämnen som:

 • Definitioner, mål och värde av datastyrning.
 • Identifiering av dataägare, deras roller och ansvar.
 • Metoder för att säkerställa datakvalitet och tillförlitlighet.
 • Klassificering av data baserat på relevanta faktorer
 • Hantering av regler och lagkrav relaterade till dataskydd och integritet

Data Governance – Implementation:

Här ligger fokus på praktisk implementering av datastyrning inom organisationer. Den kan inkludera följande ämnen:

 • Utformning och implementering av ett datastyrningsramverk som definierar processer, roller och ansvar.
 • Etablering av tydliga äganderätter och ansvarsområden för data.
 • Strategier och verktyg för att övervaka och förbättra datakvaliteten.
 • Införande av riktlinjer och processer för att skydda data och uppfylla regelverk.
 • Hantering av data genom hela dess livscykel, inklusive insamling, lagring, användning och bortskaffande.
 • Rättsliga och etiska aspekter av datastyrning, inklusive lagar, regler och etiska riktlinjer som är relevanta för datahantering och dataskydd.
 • Tekniska verktyg och lösningar
 • Kommunikationsstrategier och förändringshanteringsmetoder för att framgångsrikt införa och upprätthålla datastyrning.

Behovet

Kompetens inom Data Governance på arbetsmarknaden är mycket starkt och förväntas fortsätta att öka i framtiden. Det är värt att notera att utbildningen i Data Governance kan vara relevant för en mängd olika branscher och sektorer, inklusive företag, offentlig sektor, hälso- och sjukvård, finansiella institutioner mm. De faktorer som påverkar efterfrågan är till exempel den ökade mängden data i vårt digitaliserade samhälle, att företag fattar beslut baserade på fakta och analys samt att användandet av data är en avgörande faktor för få tillförlitliga och användbara insikter. Många organisationer genomför just nu digitala transformationer och flyttar sina data och system till molnet. Detta kräver en effektiv datastyrningsstruktur för att säkerställa att datahantering och dataskydd förblir robusta och skalbara. Data Governance-experter spelar en viktig roll i denna övergångsprocess, och i framtiden. Det ger dig möjlighet att bidra till organisationers framgång genom att säkerställa kvalitet, efterlevnad och effektiv användning av data.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning?
Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Annica Sjunnesson

Utbildningskoordinator:
YH-flex
Kurser inom yrkeshögskolan
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 70

Vanliga frågor