Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Etik & professionellt förhållningssättDistans (Tranås)

Kursen ger kunskaper i att praktisera ett etiskt försvarbart arbetssätt som främjar den enskildes rättigheter till självbestämmande och delaktighet.

Ansökan är öppen!

Etik & professionellt förhållningssätt – sammanfattning

Datum

18 december 2023 – 26 januari 2024

Poäng

15 YH-p (6 veckor, halvfart)

Utbildningsort

Distans

Kursen ingår i programmet

Stödpedagog

Ansökan

Antagning sker löpande och din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

HalvtidHälso- & sjukvård, socialt arbeteDistansTranås
Kontaktperson: Madelene Åkesson

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Du får även träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Innehåll

  • Etiska teorier, modeller och begrepp.
  • Makt- och beroendeteorier.
  • Att arbeta med och bemöta den enskilde på ett etiskt försvarbart och professionellt sätt.
  • Att handleda andra i att arbeta med och bemöta den enskilde på ett etiskt försvarbart och professionellt sätt genom att till exempel reflektera över etiska dilemman.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Madelene Åkesson

Utbildningsledare för:
Spec. utbildad usk demensvård
Stödpedagog
Placeringsort: Tranås

[email protected]
0140-44 45 16

Kurser inom samma område

Vanliga frågor