Kultur, media, design  &  Data/IT

Generativ AI inom kommunikation och marknadsföringDistans

Detta är kursen om generativ AI och hur du kan implementera det i ditt arbete inom marknadsföring.

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med kommunikation och marknadsföring och som vill lära sig om hur AI kan underlätta i det dagliga arbetet. Du får en omfattande genomgång av hur AI kan förbättra arbetet med text, bild, ljud och dataanalys.

Ansökan är öppen!
Nyhet!

Generativ AI inom kommunikation och marknadsföring – sammanfattning

Poäng

40 YH-poäng (16 veckor halvtid)

Utbildningsort

Distans

Kommande kurs

2 september – 20 december 2024

Sista ansökningsdag

23 juni 2024

Studietakt

Halvtid

Antal platser

45

HalvtidKultur, media, designData/ITDistans
Kontaktperson: Elizabet Kilic

Beskrivning

Under kursens gång får du en kombination av teoretisk kunskap och praktiska exempel som ger dig de verktyg du behöver för att navigera i den komplexa världen av AI, med en stark förståelse för de etiska aspekterna av teknologin.

Kursen är indelad i fyra avsnitt där du först får en grundläggande inblick i hur artificiell intelligens fungerar. Den ger dig insikt i hur AI påverkar den egna men även andra branscher genom konkreta användningsfall och exempel, vilket ger en bred förståelse för AI:s mångsidighet. I de efterföljande kursdelarna får du praktiska tillämpningsmetoder när det kommer till text-, bild- och ljudbearbetning genom AI. Du får en grundlig förståelse av olika AI-plattformar och hur dessa kan integreras i vanliga affärsverktyg som Excel och PowerPoint men även mer branchspecifika verktyg.

I kursen lyfts även den etiska aspekten kopplad till användning av AI inom kommunikation och marknadsföring. Du får en djupgående förståelse över de etiska utmaningarna och övervägandena som är förknippade med implementeringen av artificiell intelligens (AI). Kursen tar en detaljerad titt på viktiga aspekter såsom datasekretess, fördomar och rättvisa inom AI.

Innehåll

  • Introduktion till AI
  • Etik och AI
  • AI för text, ljud, bild och dataanalys
  • Praktiska tillämpningar av generativ AI

Behovet

Inom kommunikation och marknadsföring ser näringslivet att behovet av kompetensutveckling inom AI är stort och att kunskapen behövs i företagen omgående. Företag behöver vidareutbilda sin personal inom generativ AI för att effektivisera arbete och automatisera repetitiva arbetsuppgifter, framför allt inom innehållsproduktion. Behovet gäller även kunskap om hur AI kan driva dataanalys för att extrahera insikter och se mönster, för att dra slutsatser och ta strategiska beslut, förutse trender och skiften i konsumentbeteenden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat handledningstillfällen och kunskapskontroller. Inspelade föreläsningar varvas med handlednings- och diskussionstillfällen och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Elizabet Kilic

Utbildningskoordinator:
Kurser inom YH
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
036-333 64 07