Hotell, restaurang, turism

Hållbar & klimatsmart mat i restaurangDistans

Hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltider står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Ansökan är öppen!

Hållbar & klimatsmart mat i restaurang – sammanfattning

Poäng

20 YH-poäng (10 veckor)

Utbildningsort

Kursen sker på distans.

Kommande kurs

3 april – 26 maj 2023

Sista ansökningsdag

12 februari 2023

Pågående kurs

21 november 2022 – 13 januari 2023

Studietakt

50%

Antal platser

30

HalvtidHotell, restaurang, turismDistans
Kontaktperson: Jenny Jakobsson

Kursen ger dig förmågan att kunna göra medvetna val av livsmedel i planering av recept och måltider. Du får kunskaper och färdigheter i hållbarhet och val av klimatsmarta livsmedel i arbetet med måltidsverksamhet. Du får fördjupade kunskaper om matens klimatpåverkan och du utvecklar din kompetens för att se vilka förutsättningar som finns för att steg för steg minska matens klimatpåverkan, utan att göra avkall på kvalitén. Efter kursen kan du bedöma ekonomiska konsekvenser av livsmedelssvinn och du kan föreslå åtgärder för att minska svinnet.

Innehåll

 • Vad innebär hållbar och klimatsmart mat utifrån Agenda 2030?
 • Hållbarhet och konsumentprioriteringar
 • Klimatsmarta livsmedel
 • Klimatsmart mat utifrån Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen
 • Livsmedelskedjans miljöpåverkan
 • Livsmedelsverkets riktlinjer och råd
 • Miljömärken på livsmedel samt certifiering av restaurang och storhushåll
 • Klimat- och hållbarhetsmedvetna val av råvaror
 • Säsongsanpassning, lokalproducerat
 • Hållbar utveckling vid menyplanering
 • Hållbart emballage och hållbara transporter
 • Hållbarhet i måltidsverksamhet som exempelvis hållbar köksutrustning och hållbara material
 • Köksekonomi ur klimatsmart och hållbar synpunkt
 • Livsmedelssvinn och hur det kan minska
 • Hållbar matavfallshantering – miljöbalken, avfallsförordning samt lokala avfallsföreskrifter

Behovet

Kursen ger kunskap för att personal i olika verksamheter ska kunna göra välgrundade val som främjar en utveckling som är både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Med kunskap kan man göra de val som gynnar värdefulla naturområden, klimatet, vattenförsörjningen, människans och djurens hälsa och andra hållbarhetsfrågor. Hållbar verksamhet och hållbarhetsfrågor om matsvinnet och hållbar livsmedelsproduktion är viktiga för framtidens restaurangbransch, men här är det också viktigt att i förlängningen påverka och inspirera hushållen i hur man kan göra för att minska sina klimatavtryck. Restauranger har ökade krav från medvetna kunder och måste profilera sig och bidra.

Kursen bidrar till att arbetslivet får den kompetens som behövs för att klara framtidens krav på hållbar och klimatsmart mat.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Jenny Jakobsson

Utbildningskoordinator:
Kurser inom yrkeshögskolan

[email protected]
0140-44 45 32

Ulrika jobbar på att hitta hållbarhet i inköp, servering och andra arbetssätt.

Ulrika inspirerades av att arbeta mer hållbart och klimatsmart

”Detta är en toppenbra utbildning med intressant innehåll och inspirerande kursledare. Att utbildningen är på distans gör det möjligt för många att enkelt kunna delta” förklarar Ulrika Olsson som gått kursen.

Vanliga frågor