Hotell, restaurang, turism

Hållbar och klimatsmart mat i restaurangDistans

Ger fördjupade kunskaper för att kunna göra medvetna val av livsmedel i planering av recept och måltider.

Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltider står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Ansökan är öppen!

Hållbar och klimatsmart mat i restaurang – sammanfattning

Poäng

20 YH-poäng (8 veckor halvtid)

Utbildningsort

Distans

Kommande kurs

30 september – 22 november 2024

Sista ansökningsdag

11 augusti 2024

Studietakt

Halvtid

Antal platser

25

HalvtidHotell, restaurang, turismDistans
Kontaktperson: Elizabet Kilic

Beskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om hållbarhet i verksamheten samt hållbara och klimatsmarta livsmedel för att kunna göra medvetna val av livsmedel i planering av recept och måltider. Du får en förståelse för matsvinnet och avfallshanteringens betydelse för miljöpåverkan. För att gradvis kunna minska matens klimatpåverkan utan att göra avkall på kvalitén lär du dig om matens klimatpåverkan och vilka förutsättningar som finns. Du får också kunskap om livsmedelssvinn och matavfallshanteringens påverkan på miljön. Efter kursen har du kunskaper i hållbarhet och val av klimatsmarta livsmedel i arbetet med måltidsverksamhet.

Innehåll

 • Vad innebär hållbarhet och Agenda 2030?
 • Klimatsmart mat utifrån Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen.
 • Hela livsmedelskedjans miljöpåverkan.
 • Livsmedelsverkets riktlinjer och råd enligt NNR 23.
 • Miljömärken på livsmedel samt certifiering av restaurang och storhushåll.
 • Klimat- och hållbarhetsmedvetna val av råvaror med fokus på säsongsanpassning och lokalproducerat.
 • Klimatsmart menyplanering.
 • Hållbart emballage och transporter.
 • Hållbar köksutrustning och material.
 • Hållbar köksekonomi med kalkylering, inköp och åtgångsfaktor.
 • Livsmedelssvinn i alla led och hur det kan minskas.
 • Hållbar matavfallshantering – miljöbalken, avfallsförordning samt lokala avfallsföreskrifter.

Behovet

Efterfrågan på hållbar mat och klimatsmarta livsmedel växer. För att kunna möta den växande efterfrågan behöver personal inom restaurang mer kompetens. Det kan vara svårt att göra välgrundade val som främjar en utveckling som är både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Men med kunskap kan man göra de val som gynnar värdefulla naturområden, klimatet, vattenförsörjningen, människans och djurens hälsa och andra hållbarhetsfrågor. Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltid står för en stor det av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat handledningstillfällen och kunskapskontroller. Inspelade föreläsningar varvas med handlednings- och diskussionstillfällen och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Elizabet Kilic

Utbildningskoordinator:
Kurser inom YH
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
036-333 64 07

Ulrika jobbar på att hitta hållbarhet i inköp, servering och andra arbetssätt.

Ulrika inspirerades av att arbeta mer hållbart och klimatsmart

”Detta är en toppenbra utbildning med intressant innehåll och inspirerande kursledare. Att utbildningen är på distans gör det möjligt för många att enkelt kunna delta” förklarar Ulrika Olsson som gått kursen.