Hotell, restaurang, turism

Hållbar och klimatsmart mat i restaurangDistans

Ger fördjupade kunskaper för att kunna göra medvetna val av livsmedel i planering av recept och måltider.

Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltider står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Ansökan är öppen!

Hållbar och klimatsmart mat i restaurang – sammanfattning

Poäng

20 YH-poäng (8 veckor)

Utbildningsort

Distans

Kommande kurs

2 oktober – 24 november 2023

Sista ansökningsdag

3 september 2023 men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

Studietakt

50%

Antal platser

30

HalvtidHotell, restaurang, turismDistans
Kontaktperson: Annica Sjunnesson

Beskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om hållbarhet i verksamheten samt hållbara och klimatsmarta livsmedel för att kunna göra medvetna val av livsmedel i planering av recept och måltider. Du får en förståelse för matsvinnet och avfallshanteringens betydelse för miljöpåverkan. För att gradvis kunna minska matens klimatpåverkan utan att göra avkall på kvalitén lär du dig om matens klimatpåverkan och vilka förutsättningar som finns. Du får också kunskap om livsmedelssvinn och matavfallshanteringens påverkan på miljön. Efter kursen har du kunskaper i hållbarhet och val av klimatsmarta livsmedel i arbetet med måltidsverksamhet.

Innehåll

 • Vad är klimatsmart mat? Agenda 2030
 • Konsumentprioriteringar och hållbarhet i måltidsverksamhet
 • Klimatsmart mat utifrån Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen
 • Klimatsmarta livsmedel
 • Livsmedelsverkets riktlinjer och råd
 • Livsmedelskedjans miljöpåverkan
 • Klimat- och hållbarhetsmedvetna val av råvaror
 • Miljömärken på livsmedel samt certifiering av restaurang och storhushåll
 • Hållbar utveckling vid menyplanering
 • Säsongsanpassning, lokalproducerat
 • Hållbarhet i måltidsverksamhet som exempelvis hållbar köksutrustning och hållbara material
 • Hållbart emballage och hållbara transporter
 • Köksekonomi ur klimatsmart och hållbar synpunkt
 • Hållbar matavfallshantering – miljöbalken, avfallsförordning samt lokala avfallsföreskrifter
 • Livsmedelssvinn och hur det kan minska

Behovet

Efterfrågan på hållbar mat och klimatsmarta livsmedel växer. För att kunna möta den växande efterfrågan behöver personal inom restaurang mer kompetens. Det kan vara svårt att göra välgrundade val som främjar en utveckling som är både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Men med kunskap kan man göra de val som gynnar värdefulla naturområden, klimatet, vattenförsörjningen, människans och djurens hälsa och andra hållbarhetsfrågor. Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltid står för en stor det av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning?
Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Annica Sjunnesson

Utbildningskoordinator:
YH-flex
Kurser inom yrkeshögskolan
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 70

Vanliga frågor