Bygg, anläggning, fastighet

Hållbart byggande & arbetsledningDistans

Vill du få konkreta kunskaper och färdigheter för att leda produktion av gröna, klimatsmarta och hållbara bygg- och anläggningsprojekt?

Genom denna kurs får du den kompetens som behövs för att vara en framstående ledare inom bygg- och anläggningsproduktion, allt med fokus på ett hållbart, pedagogiskt och situationsanpassat ledarskap.

Ansökan stängd, se information nedan om kommande kursstarter.

Hållbart byggande & arbetsledning – sammanfattning

Poäng

50 YH-poäng (20 veckor halvtid)

Utbildningsort

Distans

Pågående kurs

5 februari – 21 juni 2024

Sista ansökningsdag

Ansökan är stängd.

Studietakt

Halvtid

Antal platser

80

HalvtidBygg, anläggning, fastighetDistans
Kontaktperson: Elizabet Kilic

Beskrivning

Detta kurspaket är framtaget tillsammans med Byggföretagen och deras medlemsföretag för att spegla det kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Kursen är indelad i två delar; Hållbar arbetsledning och Miljö och hållbart byggande. Upplägget är skräddarsytt för att passa dig som vill kunna kompetensutveckla dig vid sidan av ordinarie arbete.

Kursen vänder sig i första hand till blivande och nya arbetsledare, men även projektledare och platschefer. Passar också dig som provat på arbetsledarrollen ett tag och vill känna dig tryggare i din roll.

Del 1 – Hållbar arbetsledning

 • Verktyg och metoder för praktiskt ledningsarbete
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Jämställdhet, diskriminering
 • Mentorskap, coaching, att lyssna och ge feedback

Del 2 – Miljö och hållbart byggande

 • Hållbarhetsutmaningarna inom byggsektorn, och vad omställningen till hållbarhet innebär
 • Agenda 2030 och de globala målen ur ett branschperspektiv – centrala mål och delmål, trender och best practice
 • Aktuell miljölagstiftning
 • Cirkulärt byggande – avfallshantering, återvinning och återbruk
 • Kännedom om materialval utifrån hållbarhet och miljökonsekvenser
 • Energieffektivt byggande

Behovet

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 % av Sveriges klimatutsläpp. Behovet av kompetens inom hållbart byggande är stort och för att möta framtida utmaningar behöver branschen behöver som kan planera, samordna och leda produktion utifrån social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet.

Det är tydligt att kompetens inom hållbart byggande och arbetsledning blir alltmer avgörande för att möta de växande kraven från olika aktörer och för att skapa en hållbar framtid inom bygg- och anläggningsbranschen.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat handledningstillfällen och kunskapskontroller. Inspelade föreläsningar varvas med handlednings- och diskussionstillfällen och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

TUC Sweden
”Det här är glädjande besked för branschen! Vi har tillsammans med TUC och våra medlemsföretag tagit fram den här kursen eftersom kompetens inom just hållbart byggande, miljö och hållbar arbetsledning är en förutsättning för att byggindustrin ska nå sitt mål att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045. Kompetensen måste finnas på alla plan men det är ledarna i produktionen som är nyckeln för att nå ut till hela organisationen. TUCs utbildning blir därmed en viktig pusselbit för våra medlemmars framtida kompetensförsörjning.”
TUC Sweden
”Jag blev jätteglad när vi fick beskedet! Vi har haft ett fantastiskt samarbete med branschen och inte minst branschorganisationen Byggföretagen i arbetet med att identifiera behovet, ta fram kursen ”Hållbart byggande och arbetsledning” och skriva ansökan. Detta är ett resultat av tät samverkan mellan näringsliv och utbildningssektorn. Det gläder mig att vi redan i höst kan erbjuda den här kursen för företagen och deras personal. Bygg- och anläggningssektorn har en avgörande roll i klimatomställningen och det är viktigt att alla som jobbar i sektorn har kompetens att bidra till att nå målen i Agenda 2030. Med denna kurs bidrar vi till en hållbar framtid.”

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Elizabet Kilic

Utbildningskoordinator:
Kurser inom YH
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
036-333 64 07

Kursen har redan gett mycket.

Hållbart byggande och arbetsledning gav Valmire ny inblick.

Valmire Huskaj valde att läsa kursen Hållbart byggande och arbetsledning. Det gav henne ny inblick i branschen och verktyg som kan appliceras på arbetet.