Ekonomi, administration, försäljning  &  Data/IT

IT- & informationssäkerhet för administrativ personalDistans

Ger kompetens för att tillämpa specialiserad kunskap för säker datahantering inom systemadministration.

Genom teori, praktiska kunskaper och kompetenser lär du dig att kunna minimera och motverka IT-säkerhetsrisk genom säkert beteende och användande.

Ansökan är öppen!

IT- & informationssäkerhet för administrativ personal – sammanfattning

Poäng

30 YH-poäng (12 veckor halvtid)

Utbildningsort

Distans

Kommande kurs

26 augusti – 15 november 2024

Sista ansökningsdag

23 juni 2024

Studietakt

Halvtid

Antal platser

45

HalvtidEkonomi, administration, försäljningData/ITDistans
Kontaktperson: Annica Sjunnesson

Beskrivning

Kursen ger dig färdigheter och förståelse för sambandet mellan dator och människa. Du lär dig göra en användarpolicy och visa på vilka besparingar som kan göras när rutiner och regler följs av alla. Du får också förståelse för vad som är viktigt i digital undersökningsteknik.

Genom teori och praktiska kunskaper får du färdighet och kompetenser för att kunna minimera och motverka IT-säkerhetsrisk genom säker beteende och användande. Du får fördjupade kunskaper om sårbarhet och risker, Ransomware, Phising, Social Engineering samt när och varför man använder företagets VPN. Vidare utvecklar du kunskaper i regler och policy samt informationsklassificering ur ett säkerhetsperspektiv. Att förkovra dina färdigheter i att identifiera och informera om eventuella säkerhetsrisker och hur dessa kan minimeras för att motverka eventuella hot och IT-säkerhetsrisker mot verksamheten ingår också.

Efter kursen har du kompetens för att tillämpa specialiserad kunskap för säker datahantering inom systemadministration. Du har också kunskap för att föreslå och motivera förbättringar som förhindrar cyberhot och IT-sårbarhet mot verksamheten.

Innehåll

 • Säkert beteende
 • Lösenord
 • Hot
 • Social engineering
 • Ransomware
 • Phising
 • GDPR
 • Säkerhetskopiering
 • Molntjänster
 • Dropbox
 • GSuite (Googles motsvarighet till Microsoft 365)
 • Server
 • Microsoft 365 – säker kommunikation och dokumenthantering
 • Utanför arbetsplatsen
 • VPN
 • Externa nätverk
 • När det blir fel
 • Användaradministration
 • Digitala signaturer/multifaktor-autentisering
 • Ärendehantering
 • Zero trust policy
 • Attack Surface Reduction

Behovet

IT-och informationssäkerhet handlar om att skapa rätt förutsättningar i en värld där digitaliseringen sker i snabb takt. För att minska säkerhetsriskerna behöver vi nu bygga ett säkert digitalt samhälle tillsammans. Allt fler svenska bolag rapporterar att de drabbas av cyberattacker och angreppen kommer från alla håll, genom olika metoder och drabbar i princip alla branscher. IT-säkerhet är en av de tio kompetenser som har starkast tillväxt i efterfrågan enligt Techbolagens rapport, kompetensbristen (2020). Cyberhoten är ett av de största hoten mot företagen och myndigheterna och det förändras hela tiden med nya motståndare och sårbarheter. Kursen bidrar till att ge branschen den kompetens som är starkt efterfrågad, både idag och i framtiden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat handledningstillfällen och kunskapskontroller. Inspelade föreläsningar varvas med handlednings- och diskussionstillfällen och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning?
Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Annica Sjunnesson

Utbildningskoordinator:
YH-flex
Kurser inom yrkeshögskolan
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 70