Data/IT

IT-säkerhet för utvecklareDistans

Är du utvecklare och vill bredda din kunskap eller fördjupa din kompetens inom IT-säkerhetsområdet? Då är detta kursen för dig.

Kompetensbehovet inom IT-säkerhet är enormt stort. Med vår kurs får du rätt kunskap om vilka tekniker, regler och system som behövs för att skydda företaget mot angrepp i en digital miljö.

Ansökan är öppen!

IT-säkerhet för utvecklare – sammanfattning

Poäng

30 YH-poäng (12 veckor)

Utbildningsort

Kursen sker på distans.

Kommande kurs

27 mars – 16 juni 2023 – ANSÖK HÄR

Pågående kurs

5 december 2022 – 24 februari 2023 – ANSÖK HÄR

Sista ansökningsdag

  • Start 5 december – 23 oktober 2022 men ansökan är öppen för sen ansökan. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.
  • Start 27 mars – 5 februari 2023

Studietakt

50%

Antal platser

25

HalvtidData/ITDistans
Kontaktperson: Jenny Jakobsson

Kursen är ett led i det livslånga lärandet och ger dig som redan arbetar inom IT mer kompetens inom det växande IT-säkerhetsområdet. Kursen vänder sig till och är mycket relevant för dig som är operativ i den dagliga driften inom IT. Du kommer att få förnyad kunskap eller förstärka din nuvarande kompetens. IT-säkerhet idag berör många delar i en verksamhet och du får en fördjupad kunskap om sårbarhet, risker, hot, förbyggande åtgärder, spridningsvägar och konsekvenser.

Du får bygga vidare på befintliga kunskaper inom IT med fokus på säkerhetsområdet. Detta för att vidareutveckla dig och axla kompetensluckan kring den stora efterfrågan av personer som kan mer om IT-säkerhet. Arbetslivet behöver denna kompetens då det finns stora luckor i kompetensnivån som behöver stärkas. Nätkriminalitet ökar och kriminella tar hela tiden till nya metoder för att komma åt uppgifter och annan användbar information. Företag behöver ökad IT-säkerhetskompetens och medvetenhet för exempelvis intrång som kan få förödande konsekvenser, för såväl små som stora verksamheter.

Kursen ger dig färdigheter och förståelse för att bland annat identifiera och förstå hur regler och policys påverkar verksamheten. Du lär dig att identifiera sårbarheter och risker för verksamheten, förebygga hackning av en sajt eller hantera en hackad sajt.

Du får också en fördjupad kunskap om säkerhetstestning och kostnader i samband med intrång. Det är förödande för företag på flera sätt att utsättas för intrång, hackning, kapningar m.m. vilket idag är mycket vanligt förekommande och det kan bli väldigt kostsamt. Det finns även en ökad medvetenhet kring IT-säkerhet från privatpersoner varvid företagen har höga krav på sig att skydda sig mot attacker.

Innehåll

  • Sårbarhet och risker
  • Hot och hotaktörer
  • Social engineering
  • Intrång och konsekvenser

Behovet

IT-säkerhet är en av de tio kompetenser som har starkast tillväxt i efterfrågan enligt Techbolagens rapport, IT-kompetensbristen (2020). Cyberhoten är ett av de största hoten mot företagen och myndigheterna och det förändras hela tiden med nya motståndare och sårbarheter. Det finns ett stort uppdämt behov av att fler personer kan mer om förebyggande åtgärder och hur man skyddar sig mot intrång och bristen på utbildad personal är ett hot mot framtidens IT-säkerhetsfrågor. Kursen bidrar till att ge branschen den kompetens som är starkt efterfrågad, både idag och i framtiden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Jenny Jakobsson

Utbildningskoordinator:
Kurser inom yrkeshögskolan

[email protected]
0140-44 45 32

Vanliga frågor