Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Ledarskap i teori & praktikLinköping

Få kunskaper om olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt eget ledaskap.

Ansökan stängd, se information nedan om kommande kursstarter.

Ledarskap i teori & praktik – sammanfattning

Datum

10 april-6 juni 2023

Poäng

20 YH-p (8 veckor halvfart)

Utbildningsort

Linköping

Kursen ingår i programmet

Behandlingspedagog

Ansökan

Ansökan är stängd.

HeltidHälso- & sjukvård, socialt arbeteLinköping
Kontaktperson: Oskar Ericson

Kursen Ledarskap i teori & praktik ger dig kunskaper om olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap. Du får även färdigheter i att förstå vikten av att inhämta information om de juridiska ansvarsområden som en ledare har att förhålla sig till. Målet med kursen är att ge dig kompetensen att inse hur ledarens agerande både bidrar till det gemensamma målet och den process som leder dit. Du får kunskap om din egen roll som ledare och färdigheter i att leda, hantera och kommunicera som ledare i en mindre grupp anpassat efter deltagare och omgivning.

Innehåll

  • Olika teorier om gruppers utvecklingsfaser samt insikt i hur ledaren påverkar och påverkas av detta liksom möjliga handlingsalternativ
  • Integrerad organisationslära, förstå och kunna förhålla sig till individer, gruppen, och skiftande omgivande faktorer med skiftande målbilder
  • Samtalsmetoder och verktyg för vägledning, feedback och konflikthantering samt hur arbetsrelaterade hälsorisker av psykosocial karaktär kan förebyggas
  • Aktuell forskning och metoder inom ämnesområdet
  • Betydelsen av maktaspekter och värdegrund för ledarskap
  • Ledarskap och lärostilars inverkan på arbetsgruppen och dessbetydelse för synergieffekter och ett effektivt behandlingsarbete
  • Ledarstilar och dess betydelse för gruppens utveckling och effektivitet
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Vikten av att inhämta information om de juridiska ansvarsområden som en ledare har att förhålla sig till

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Oskar Ericson

Utbildningsledare för:
Account Manager
Behandlingspedagog
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 64

Vanliga frågor