Hotell, restaurang, turism

Project ManagementDistans (Jönköping)

Ger kunskap om att driva projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten efterfrågar.

Ansökan är öppen!

Project Management – sammanfattning

Datum

5 – 23 februari 2024

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Utbildningsort

Distans
OBS! Kursen innehåller inga närträffar utan all undervisning sker på distans.

Kursen ingår i programmet

Hotel & Restaurant Manager

Ansökan

Antagning sker löpande och din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

HeltidHotell, restaurang, turismDistansJönköping
Kontaktperson: Sara Söderlind

Kursen Project Management ger kunskap om att driva projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten efterfrågar. Du får kunskaper om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning. Målet är att du ska få färdigheter i att hantera flödet från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut. Efter kursen har du kompetens i att självständigt genomföra och leda enklare projekt.

Innehåll

  • Projektarbetsformens termer och begrepp.
  • Vikten av en bra start och avslut av projekt.
  • Projektmodellens faser och beslutspunkter.
  • Projektplan och planering.
  • Projektmål och målformulering.
  • Projektorganisationen, samt projektmedlemmars ansvar och funktion.
  • Projektledarrollen – ansvar och befogenheter.
  • Metoder för riskanalys och kvalitetssäkring.
  • Slutrapportering och skrivande av slutrapport.
  • Hantering av projektets resultat i verksamheten.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Sara Söderlind

Utbildningsledare för:
Hotel & Restaurant Manager
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
036-333 64 20

Kurser inom samma område

Vanliga frågor