Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Symtomlindring inom palliativ vårdDistans

Lär dig främja livskvalitet i livets slutskede.

I denna kurs lär du dig att kunna bedöma och lindra olika symtom, skapa en god individanpassad omvårdnad och ett värdigt omhändertagande i livets slutskede. Du får en djupare förståelse för hur palliativ vård kan anpassas utifrån olika tillstånd och symtom som uppstår vid svår sjukdom, inte bara fysiskt utan även psykiskt, socialt och existentiellt. Du kommer att få en fördjupad kunskap om de grundläggande principerna inom palliativ vård samt hur man hanterar kriser och sorg.

Ansökan stängd, se information nedan om kommande kursstarter.

Symtomlindring inom palliativ vård – sammanfattning

Poäng

40 YH-poäng (16 veckor)

Utbildningsort

Distans

Pågående kurs

12 februari – 31 maj 2024

Sista ansökningsdag

Ansökan är stängd.

Studietakt

50%

Antal platser

80

HalvtidHälso- & sjukvård, socialt arbeteDistans
Kontaktperson: Elizabet Kilic

Under kursens gång lär du dig om orsaker, metoder och omvårdnadsåtgärder för att uppnå optimal symtomkontroll, lindra symtom och utvärdera insatser inom palliativ vård. Du kommer att utveckla färdigheter som gör det möjligt att erbjuda personcentrerad palliativ vård som främjar livskvalitet och lindrar symtom i livets slutskede för varje individ och sjukdomsfas. Dessutom kommer du att förvärva kompetens för att självständigt kunna bedöma, planera, genomföra och följa upp omvårdnaden, med målet att bevara en hög livskvalitet och ett meningsfullt liv för varje vårdtagare.

Kursens syfte är att förbättra din kompetens för att du ska kunna utveckla ditt arbete inom palliativa enheter eller team. Detta leder till att verksamheterna kan erbjuda högkvalitativ vård i enlighet med de globala målen i Agenda 2030. Kursen ger även kunskaper om nationella riktlinjer, vårdprogram, värdegrund och vårdteamets betydelse. Alla dessa kunskaper är mycket användbara i alla situationer som kräver symtomskattning, inte bara inom palliativ vård.

Innehåll

  • Orsaker/metoder och omvårdnadsåtgärder för optimal symtomkontroll, symtomlindring samt utvärdering av insatser.
  • Medicinteknik inom den specialiserade palliativa vården.
  • Vård och omsorg för att främja livskvalitén.
  • Nutrition.
  • Munhälsa.
  • Lagstiftning, förordningar samt dokumentation.
  • Patientfall för reflektion och diskussion.

Behovet

Denna utbildning är efterfrågad i arbetslivet då den fyller en viktig kompetenslucka. Inom palliativ vård möter personalen människor i akuta skeden där både den döende personen och deras anhöriga befinner sig i en utsatt situation. Trots erfarenhet inom vård och omsorg saknar många personalen möjlighet till kortare kompetenshöjande insatser inom symtomlindring inom palliativ vård. Denna utbildning ger personalen de nödvändiga kunskaperna för att möta dessa utmaningar.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

TUC Sweden
”Vi har haft ett fantastiskt fint samarbete med olika verksamheter som bedriver palliativ vård med att identifiera behov, ta fram kursinnehåll och att skriva ansökan. Kursen är ett resultat av tät samverkan mellan vårdsektorn och utbildningssektorn. Med denna kurs bidrar vi till en god och nära vård i framtiden.”

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Elizabet Kilic

Utbildningskoordinator:
Kurser inom YH
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
036-333 64 07

Vicky läste Symtomlindring inom palliativ vård.

Vicky tycker att kurserna ger ett mervärde i tjänsten.

Vicky Roos gick kursen Symtomlindring inom palliativ vård, och det är långt ifrån första gången hon väljer att läsa kurser. Vicky berättar varför.