Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Kompetensutvecklas på ett snabbt och flexibelt sätt.

Kurser och kurspaket i yrkeshögskolan.

Vi på TUC vill bidra till det livslånga lärandet och erbjuder ett koncept för dig som vill vidareutvecklas på ett snabbt och smidigt sätt. Dessa CSN-berättigade och kostnadsfria distanskurser erbjuds för att möjliggöra ny eller fördjupad kunskap som svarar mot det behov som finns i arbetslivet, med andra ord finns det ett kompetens- eller rekryteringsbehov i samtliga branscher där kurser erbjuds. De riktar sig till dig som vill förnya din kompetens eller för dig som vill utvecklas i redan befintlig roll.

Läs mer

Utbudet är varierande och kurserna är olika långa, alltifrån några enstaka veckor upp till ca sex månader.

För dessa kurser krävs yrkeserfarenhet inom den specifika branschen samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Mer information finns under respektive utbildning.