Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Ekonomi, administration, försäljning


Hållbarhetsredovisning

Ger kompetens i att redovisa och redogöra för företagets globala mål i hållbarhetsredovisning.

Har du erfarenhet av redovisningsarbete och vill få fördjupad kompetens inom hållbarhetsredovisning? Då är detta kursen för dig. Under 12 veckors distansstudier på halvfart får du kunskap om de lagkrav och riktlinjer som ligger till grund för hållbarhetsredovisning. Du lär dig också att driva ett internt projekt inom hållbarhetsfrågor, t ex GRI, riktlinjer för hållbarhetsredovisning, projektledning och projektmetodik.

Hållbarhetsredovisning - Sammanfattning

Att hållbarhetsredovisa är sedan ett antal år tillbaka ett lagkrav för stora och medelstora företag i Sverige. Den omfattar en transparent redovisning av ett företags eller en organisations miljöfrågor, sociala frågor, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption, vilket är högaktuella frågor i den allmänna debatten.

Kursen ger dig kunskaper i att identifiera och diskutera hållbarhetsfrågor. Du lär dig att upprätta en transparent hållbarhetsrapport enligt GRI:s riktlinjer, och att identifiera hur ett företag stöttar de globala målen i en hållbarhetsredovisning. Att planera, genomföra och följa upp ett projekt får du kunskap om, samtidigt som du utvecklar och leder en personalgrupp med ett pedagogiskt och situationsanpassat ledarskap. Du lär dig identifiera olika ledarskapsstilar och definiera din egen ledarskapsstil.

Du får kompetens i att redovisa och redogöra för företagets globala mål i hållbarhetsredovisning. Att implementera en intressedialog och väsentlighetsanalys i hållbarhetsredovisningen ingår i kursen och du lär dig även att analysera och förstå behovet av förändringsarbete i en organisation.

Innehåll

  • Hållbarhetsfrågor
  • GRI – Riktlinjer för hållbarhetsredovisning
  • De globala målen för hållbar utveckling
  • Innehåll i en intressentdialog och väsentlighetsanalys
  • Principer för redovisning
  • FIRO-modellen, grupprocesser och teambildning
  • Kommunikationsteorier
  • Projektledningens olika faser och projektmetodik
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Omvärldsbevakning

Behovet

Hållbarhetsredovisning har blivit ett betydande konkurrensmedel bland företag och organisationer som stärker transparensen och förtroendet för varumärket. Den är ett verktyg för att kontinuerligt följa upp och utveckla det interna hållbarhetsarbetet, men idag saknar många företag intern kompetens inom detta område. Utbildningen har betydelse för ett företags hållbarhetsarbete, denna typ av kompetens krävs för att företaget ska kunna ta ytterligare steg kunna stärka sin tillväxt och konkurrenskraft.

Kursen bidrar till det livslånga lärandet och ger möjlighet till karriärväxling, upskill eller reskill samt stärker kursdeltagarens förutsättningar på arbetsmarknaden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Röster från arbetslivet.

”Hållbarhetsredovisning kommer att vara högst aktuell framöver medan kompetensen på området är eftersatt, vi ser området som en potentiell konkurrensfördel.”

”Ett hållbart företag blir en attraktiv arbetsgivare och affärspartner.”

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Hanna Agerwall

Utbildningskoordinator:
Korta utbildningar inom YH
Placeringsort: Linköping

013-344 12 54
[email protected]