Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bygg, anläggning, fastighet


IT och automation inom fastighetsbranschen

Kunskap om automatiseringen och digitaliseringen som sker och belyser de it-, affärssystem och digitala verktyg som är aktuella.

Fastighetsbranschen har upplevt en tid av stor teknisk omställning, från enkla till högteknologiska byggnader. Fastigheter automatiseras vilket betyder att man styr fastigheter med hjälp av IT. Många av Sveriges fastighetsägare har investerat i datoriserade och automatiska system för drift vilket ställer krav att kunna läsa av och in information från systemen. Branschen har ett stort rekryteringsbehov.

IT och automation inom fastighetsbranschen - Sammanfattning

Det är inte bara ett rekryteringsbehov som finns i fastighetsbranschen. Behovet av teknisk kompetens är skriande i hela landet. I den här kursen får du mer kunskap om automatiseringen och digitaliseringen som sker i fastighetsbranschen. Kursen ger dig verktyg för att kunna arbeta med att läsa av och in information från fastigheters system. Du får kunskap om relevanta it- och affärssystem samt andra digitala verktyg som styr automatiseringen av fastigheter. Du lär dig också förstå hur drift av en fastighet kan se ut i en digital vardag.

Innehåll

 • Automatiseringen i branschen
 • Framtidens digitalisering och mobilitet
 • Automatiseringens och digitaliseringens påverkan
 • Effektivisering och nytta
 • IT-stöd och affärssystem inom fastighetsdrift samt automation
 • Internet of Things inom fastighetsbranschen
 • Sensorer
 • AI – Artificiell intelligens
 • Smarta och uppkopplade enheter/system
 • Röststyrda apparater
 • iBMS (intelligent Building Management System)
 • Styr- och reglerteknik
 • Fjärrstyrning/Fjärravläsning
 • Kompatibla system
 • Teknisk drift
 • Digitala och mobila verktyg
 • Informationshantering
 • Dokumenthanteringssystem
 • Cybersäkerhet och GDPR

Behovet

Globalisering, urbanisering, digitalisering, individualisering och hållbarhet påverkar samhället i stort så väl som fastighetsföretag. Branschen har upplevt en tid av stor teknisk omställning, från enkla till högteknologiska byggnader. Fastigheter automatiseras idag vilket betyder att man styr fastigheter med hjälp av IT. Många av Sveriges fastighetsägare (ca 93%) har investerat i datoriserade och automatiska system för drift vilket ställer krav att kunna läsa av och in information från systemen. Den här kursen ger den kompetens som många fastighetsägare efterfrågar.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat distanslektioner och live-föreläsningar. Ett par gånger i veckan är det live-föreläsning med handledning och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Hanna Agerwall

Utbildningskoordinator:
Kurser & kurspaket i yrkeshögskolan
Placeringsort: Linköping

072-300 05 78
[email protected]