Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Teknik, tillverkning, drift, underhåll


Elkonstruktion & Mekatronik

Lär dig CAD-relaterade program och verktyg samt att kommunicera, analysera och utvärdera tekniska problemlösningar för mekatroniska system.

Kursen ger kunskap för att bland annat att kunna läsa och framställa digitala ritningar, utföra projektering i integrerad 3D-miljö. Du får även kunskaper i mekatronisk konstruktion med hjälp av förekommande CAD-program.

Elkonstruktion & Mekatronik

Elkonstruktion & mekatronik - Sammanfattning

Den del av kursen som handlar om Elkonstruktion CAD ger kunskaper om digitala ritverktyg och färdigheter i att läsa och att producera olika typer av ritningsunderlag för installation av eltekniska system med hjälp av CAD. Du får också kompetens att planera och ta fram underlag till kretsscheman och installationsritningar i CAD-programvara specialiserad för elkonstruktion inom elinstallationer och industriautomation.

 • Projektering
 • CAD
 • Utföra beräkningar
 • Mallar, objekt- och symbolhantering, redigering och ritverktyg
 • Olika typer av ritningsunderlag och scheman
 • Ritningsläsning – regler för symboler, linjetyper, text, målsättning
 • Elschemaritning med inriktning industri

 

Mekatronik syftar till att ge praktiska och teoretiska kunskaper om mekatronisk konstruktion, schemaritningar, ingående komponenter samt relaterade program och verktyg. Du får kunskaper i mekatronik som tillämpas inom automation och maskinell produktion av mekaniska komponenter. Du får utvecklad kompetens att analysera konstruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen ger färdigheter i användning av de program som används inom konstruktion och mekanikutveckling i 2D, 3D och solidmodulering. Du får också kunskaper i elektrisk energiberäkning samt ekologisk och ekonomisk hållbarhet kopplat till agenda 2030 som gäller för branschen. Efter genomförd kurs har du kompetens att kunna analysera och utvärdera tekniska problemlösningar för mekatroniska system för att skapa miljö- och produktionsmässigt optimerade konstruktioner.

 • Teoretisk och praktisk mekatronisk konstruktion
 • Övningsprojekt
 • Schemaritningar, komponenter, logikscheman
 • Relaterade program och verktyg
 • Energiberäkning, cirkulär och ekonomisk hållbarhet
 • 3D-integration, utförande och dokumentation (2D och 3D)
 • Konstruktionsmetoder för kablar

Behovet

Det är konkurrenskritiskt viktigt för företagen att följa med i den snabba utvecklingen inom dessa områden. Kursen bidrar till delmålet 12.6 Hållbar konsumtion och produktion i Agenda 2030 genom att ge kunskaper i elektrisk energiberäkning samt ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kursen ger även färdighet i att tillämpa datortekniska verktyg inom verktygs- och maskinutveckling för teknisk dokumentation och simuleringar i syfte att skapa miljö- och produktionsmässigt optimerade konstruktioner. Efter genomförd kurs har du den kompetens som behövs för att kunna analysera och utvärdera tekniska problemlösningar för mekatroniska system och för att skapa miljö- och produktionsmässigt optimerade konstruktioner.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Jenny Jakobsson

Utbildningskoordinator:
Kurser inom yrkeshögskolan

0140-44 45 32
[email protected]

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!