Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Hälso- & sjukvård, socialt arbete


Funktionsnedsättningar

Få fördjupade kunskaper för att kunna förstå de situationer som uppstår i vardagen för individer med funktionsnedsättning och bli tryggare i det bemötande som krävs i kontakten med dem.

Kunskap inom funktionsnedsättningar är viktigt för att skapa förståelse för och kunna bemöta människor inom hela välfärdssektorn. Kursen riktar sig till dig med yrkeserfarenhet inom LSS som vill få fördjupad kompetens för att säkerställa individens rätt till ett meningsfullt liv.

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättningar - Sammanfattning

Kursen ger fördjupad kunskap om kognitiv funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, förvärvad hjärnskada samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och begränsningar i vardagen. Målsättningen är en ökad förståelse för hur intellektuella och personliga egenskaper tillsammans med yttre omständigheter påverkar individens förmåga att vara självständig och delaktig. Med en djupare insikt om vilka utmaningar individer med funktionsnedsättning möter i vardagen kan också dennes behov tillgodoses på bästa sätt. Kursen ger även kunskaper om hur olika livsfaser påverkar funktionsnedsättningen och individens behov av stöd från barndom till ålderdom.

Innehåll

  • Funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser de får i den enskildes vardag
  • Kommunikationssvårigheter i samband med funktionsnedsättningar
  • Funktionsnedsättningar i kombination med missbruk
  • Hur olika funktionsnedsättningar kan påverka individens sociala samspel och kommunikation med omgivningen
  • Kognitivt stöd och hjälpmedel samt delaktighet för personer med funktionsnedsättning
  • Funktionshindrande barriärer och underlättande omgivningsfaktorer i samhället

Behovet

För att kunna bemöta och förstå individers olika behov i vardagen inom LSS krävs en förhöjd kompetens, något som är starkt efterfrågat av arbetslivet.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Jenny Jakobsson

Utbildningskoordinator:
Kurser inom yrkeshögskolan

0140-44 45 32
[email protected]

Ett ord från arbetslivet.

”Allt för en ökad kunskap om och förståelse för funktionsvariationer. Denna utbildning är efterfrågad och kommer vara en stor tillgång för många. Så bra att den blev beviljad.”

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!