Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Data/IT


IT-säkerhet för utvecklare

Ger kunskaper om potentiella hot och risker inom IT.

Kompetensbehovet inom IT-säkerhet är enormt stort. Med vår kurs får du rätt kunskap om vilka tekniker, regler och system som behövs för att skydda företaget mot angrepp i en digital miljö.

IT-säkerhet för utvecklare

IT-säkerhet för utvecklare - Sammanfattning

Kursen ger dig färdigheter och förståelse för sambandet mellan dator och människa. Du lär dig göra en användarpolicy och visa på vilka besparingar som kan göras när rutiner och regler följs av alla. Kursen ger dig även förståelse för vad som är viktigt i digital undersökningsteknik.

Innehåll

  • Sårbarhet och risker
  • Hot och hotaktörer
  • Social engineering
  • Intrång och konsekvenser

Behovet

IT-säkerhet är en av de tio kompetenser som har starkast tillväxt i efterfrågan enligt Techbolagens rapport, IT-kompetensbristen (2020). Cyberhoten är ett av de största hoten mot företagen och myndigheterna och det förändras hela tiden med nya motståndare och sårbarheter. Det finns ett stort uppdämt behov av att fler personer kan mer om förebyggande åtgärder och hur man skyddar sig mot intrång och bristen på utbildad personal är ett hot mot framtidens IT-säkerhetsfrågor. Kursen bidrar till att ge branschen den kompetens som är starkt efterfrågad, både idag och i framtiden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Jenny Jakobsson

Utbildningskoordinator:
Kurser inom yrkeshögskolan

0140-44 45 32
[email protected]

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!