Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Data/IT


IT-säkerhet och systemförvaltning för ekonomer

Öka din kunskap om samspel mellan verksamhet och system för att öka skyddet mot cyberattacker och hot.

Redovisningsbranschen genomgår en stor förändring gällande automation och digitalisering vilket resulterar i att ny kompetens krävs för att matcha det behov som omställningen innebär. Kursen ger dig som arbetar med ekonomi insikter och kunskap för att hantera systemförvaltning och integrationer på ett IT-säkert sätt.

IT-säkerhet och systemförvaltning för ekonomer

IT-säkerhet och systemförvaltning för ekonomer - Sammanfattning

Du får verktyg för att öka kunskap om samspelet mellan verksamhet och system samt kunskap om olika förvaltningsmodeller och systemintegrationer. Syftet är också att öka medvetenheten om cyberattacker och synliggöra och exemplifiera hotbilden och vilka förövarna är. Efter genomför kurs kommer du också att kunna granska, kvalitetssäkra, förvalta och felsöka i relevant system samt förstå hur olika systemintegrationer påverkar varandra.

Innehåll

 • Förvaltningsmetoder
 • GDPR
 • Systemintegration
 • Samverkan mellan system och verksamhet
 • Kvalitetssäkring av ekonomisystem
 • Ekonomiförvaltningens roll i verksamhetsstyrning
 • Kvalitetsförbättring av processer
 • Riskanalys, riskbedömning och riskhantering
 • Informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet
 • Hotbilder och skyddsåtgärder
 • Specialiserad kunskap för utveckling och digitalisering inom redovisningsområdet

Behovet

Teknikutveckling och effektivisering av redovisningsbranschen bidrar till stora kompetensbehov för att matcha nya krav som ställs inom IT-säkerhet och systemförvaltning. Enligt redovisningsbranschens marknadsrapport från 2020 är den förändrade efterfrågan ett resultat av den digitalisering och automatisering som sker just nu. Marknaden kommer i allt större utsträckning behöva efterlysa ekonomer som har kunskap om IT-säkra molnbaserade lösningar och automatiserade arbetsflöden.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Jenny Jakobsson

Utbildningskoordinator:
Kurser inom yrkeshögskolan

0140-44 45 32
[email protected]

Ett ord från arbetslivet.

”I en vardag där vi idag är mer beroende av IT-system och tekniska lösningar än någonsin tidigare och där utvecklingen av dessa går med en rasande fart så ställer det väldigt höga krav på användarna. Krav på att användaren dels ska förstå hur system bearbetar och lagrar information, delar information med andra system och vilka risker dessa system löper att bli utsatta för intrång från personer och system med onda avsikter.

Det jag ofta ser är en bristande grundförståelse för hur man kan motverka det sistnämnda i sitt vardagliga arbete, oavsett bransch, och att e-post, IT-system och lösenord till dessa ofta används på ett allt för godtroget sätt. Det är inte en viss storlek eller typ av organisationer som hoten riktar sig mot, det kan hända alla och det är lätt att göra fel i ”djungeln av system, mail och samarbetskanaler”. Mjukvaror är ofta både bra för verksamheten och säkra att använda, och säkerhetsbristerna utgörs ofta av de som använder dessa system.

Jag är väldigt glad att denna utbildning har beviljats eftersom den ger en möjlighet för näringslivet att stärka denna kunskap i sina team genom att det kommer ut en ny och bredare kompetens på marknaden inom IT-säkerhet och systemförvaltning.”

”Fantastiskt roligt att kursen har blivit beviljad! IT-säkerhet är viktigare än någonsin med tanke på den stora förändringen av arbetssätt pga pandemin. Det är många
företag som har ökat användningen av digitala lösningar, både för hemarbete och för möten. Vi hör också allt oftare om företag som drabbats av cyberattacker. Inom redovisningsbranschen jobbar vi nu mestadels digitalt och att då få en utbildning som kvalitetssäkrar och förbättrar processer ser jag som mycket positivt.”

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!