Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Ekonomi, administration, försäljning


Key Account Management

Ger deteoretiska och praktiska grunderna i KAM-försäljning.

Key Account Management

Key Account Management - Sammanfattning

Kursen Key Account Management ger redskap för hur man styr och leder samarbetet med nyckelkunder, samt verkar för långsiktiga och goda relationer. Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om och användbara redskap för hur man leder och utvecklar samarbetet med nyckelkunder ur ett helhetsperspektiv, samt verkar för långsiktiga, lönsamma och goda relationer. Du lär dig också kunskaper om att hitta nya möjligheter till utveckling både för företaget och för kunden inom hela företagets och kundens organisation; t. ex inom produktion, logistik, kvalitet.

Innehåll

 • Skillnaden mellan Key Account Management och annan försäljning.
 • Kundkategorisering, Nyckelkundshantering.
 • Uppföljning och utvärdering.
 • Win-win analys, Win-loss analys (varför man tappar kunder).
 • Affärsplan för KAM.
 • Analyser av säljprojekt med aktivitetsplan.
 • Säljtratten med förenklat CRM-stöd.
 • Säljande presentationer.
 • Identifiera interna och externa nyckelpersoner.
 • Kunskap om kunden, dennes behov på både kort och lång sikt, hur kundens produktion sker, kontaktpersoner, basfakta mm.
 • Företagsanpassning med KAM-perspektiv.
 • Genomföra kund-, behovs-, beslutsgruppsanalyser.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Sofie Kalén

Utbildningsledare för:
Digital marknadsföringsspecialist
Företagssäljare
Placeringsort: Jönköping

036-333 64 21
[email protected]

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!