Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Hälso- & sjukvård, socialt arbete


Socialrätt och dokumentation

Få kunskaper om civilrättsliga och offentligrättsliga områden som ligger till grund för behandlingsarbetet.

En korrekt informationsöverföring mellan yrkesgrupper som arbetar med patienter är avgörande för en god och säker vård. Kursen ger dig de kunskaper som krävs för att tillgodose de krav och förordningar som ligger till grund för dokumentationsarbetet inom vård och omsorg.

Socialrätt och dokumentation

Socialrätt och dokumentation - Sammanfattning

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och vill stärka kunskaper inom säker dokumentation- och journalföring.  Du får kompetensen att reflektera över de styrmedel som reglerar relationerna mellan enskilda personer och myndigheter. Du lär dig också om civil och offentlig rätt som har särskild betydelse för behandlingsarbetet, vilket resulterar i att du på ett rättssäkert sätt kan stödja klienter och patienter i deras juridiska process. Vi ger dig även kunskap om vikten av att regelbundet notera olika förändringar och beteenden i observationsscheman, samt dokumentera verksamhet och klienters utveckling för att skapa konsekvens och kvalitet.

Innehåll

  • Viktiga lagar, Lex Sarah, Lex Maria, nödvärn, nödvärnsexcess, åliggandelagen, sekretess, särskild befogenhet vid statliga institutioner
  • Lagars tillämpning, överklagan och tillsyn
  • Observationsscheman
  • Behandlingsplaner
  • BBIC Socialstyrelsen, styrdokument för att stärka barnperspektivet
  • Journalföring och dokumentation
  • Klientsäkerhet
  • Klientstöd vid tolkning och överklaganden

Behovet

Behovet av kompetens inom socialrätt och dokumentation finns över hela Sverige inom social omsorg. Lagen kräver att den vård som ges vid en klinik eller ett boende dokumenteras, men den kompetensen finns inte i tillräcklig omfattning, vilket har framkommit i t ex granskningar som utförts av IVO. För att medarbetarna ska kunna utföra regelriktig dokumentation, men även kunna guida patienterna när det gäller de juridiska processerna så krävs kompetens för att kunna tolka och förmedla lagar, samt att kunna upprätthålla behandlingsplaner utifrån gällande förordningar.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier. Kursen innehåller också grupparbete och muntliga seminarier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Jenny Jakobsson

Utbildningskoordinator:
Kurser inom yrkeshögskolan

0140-44 45 32
[email protected]

Ett ord från arbetslivet.

”Utifrån att vårdtagares och brukares rättigheter stärks och förändras, ändras även föreskrifter och lagar. Detta innebär att vi vårdgivare har en juridisk skyldighet att den journalföring och dokumentation vi för följer dessa föreskrifter. I det stora hela är målet med kursen att utifrån denna juridik säkerställa vårdtagare och brukares rätt till en trygg och säker vård med hög kvalitet.”

”En mycket viktig och värdefull kurs. Som föreståndare på HVB-hem vet jag att flera i vår personal kommer att ha stor nytta av denna utbildning. TUCs långa erfarenhet av yrkesutbildningar och nära samverkan med branschen är en bra garant för hög användbarhet och kvalitet.”

”En fördjupad förståelse av socialtjänstlagen är grunden i allt arbete vi gör, allt från bemötande till en rättssäker dokumentation. För de som väljer att jobba med socialt arbete måste det finnas höga krav på kunskap kring en rättssäkerhet för individen. Den här kursen är därför viktig.”

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!