Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bygg, anläggning, fastighet


Solenergi & batterilagring

Få fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för förnybara energikällor för att kunna bidra till den gröna omställningen.

För att möta den växande efterfrågan på solel, effektsmarta fastigheter samt förnyelsebara energisystem krävs att fler yrkesverksamma besitter kunskaper om varför solenergi anses vara en värdefull energikälla och innebörden av batterilagring.

Solenergi & batterilagring

Solenergi & batterilagring - Sammanfattning

I kursen lär du dig om olika tillämpningar för att nyttja solenergi och hur man beräknar energiutbytet vid en specifik installation. Du fördjupar dig även i batterilagring för att kunna nyttja den solel som solceller producerar, även när solen inte skiner. Dessa kunskaper kan sedan användas för att projektera solcellsanläggningar eller arbeta med försäljning av solceller och anpassade lösningar.

Innehåll

 • Solen som energiresurs
 • Solinstrålning
 • Solcellsanläggningar och solvärmeanläggningar
 • Faktorer som påverkar en solenergianläggnings produktion
 • Beräkningar
 • Regelverk, ekonomi och stödsystem kopplat till solenergiinstallationer
 • En solcells uppbyggnad och solcellsteknik
 • Ingående komponenter i ett solelsystem
 • Olika solcells- och paneltyper tex Mono-, och polykristallint kisel, tunnfilmsteknik, dubbelsidiga paneler, solföljare,
 • Temperaturkoefficient mm
 • Verkningsgrader, degradering och livslängd
 • Solcellspanelens komponenter och uppbyggnad
 • Växelriktare – teknik och funktioner, intelligent mjukvara, strängar för inkoppling av paneler
 • Optimerare
 • Loggning
 • Sensorer tex för solinstrålning och temperatur
 • Förbrukningsprofil
 • Dygnslager
 • Energilagring för offgrid
 • Likströmsnät
 • Effektstyrning
 • Laddning av elfordon
 • Batterilager i samhället

Behovet

Den gröna omställningen som sker i samhället för att nå målen i Agenda 2030 och den ökande efterfrågan av fler solcellsanläggningar runt omkring i Sverige gör att det behövs kontinuerlig kompetensutveckling av personer med ny kunskap inom förnybara energikällor och lagring av dessa.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Röster från arbetslivet.

”Framtidens fastigheter kommer vara effektsmarta. Att producera, lagra och dela energi kommer vara självklart. Solenergi och batterilagring kommer vara grundplåtar för framtidens fastigheter och för ett förnyelsebart energisystem.”

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Jenny Jakobsson

Utbildningskoordinator:
Kurser inom yrkeshögskolan

0140-44 45 32
[email protected]

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!