Om ansökan.

TUC Yrkeshögskola har riksintag vilket innebär att du kan söka till oss oavsett var du bor. Vi erbjuder både  kurser och program på distans och på plats.

Din ansökan

Sök i god tid. Din ansökan bedöms och om det saknas något, får du besked om detta och uppmanas att komplettera din ansökan. Ingen dokumentation kan laddas upp efter sista ansökningsdatum.

Det är mycket viktigt att du ser till att din ansökan är komplett med betygskopior, eventuella arbetsintyg och övriga merithandlingar som du vill åberopa. Observera att ett anställningsbevis eller CV inte kan användas för att styrka yrkeserfarenhet.

Är kravet att du ska ha relevant yrkeserfarenhet ska du bifoga ett daterat och signerat arbetsgivarintyg med din yrkestitel samt tjänstgöringsgrad, eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.

Om du uppfyller den grundläggande behörigheten på annat sätt än via gymnasiebetyg ber vi dig sända oss kopior på de betyg du har, din UHR/VHS-bedömning av utländska betyg eller intyg från folkhögskolan.

Observera att anordnare av kurser och program inom yrkeshögskolan inte automatiskt får dina gymnasiebetyg från antagning.se. Alla sökanden måste därför skicka in kopior på sina betyg tillsammans med ansökan.

Urvalet bland behöriga sökande kan även baseras på annan kompetens utöver betyg. Se respektive kurs eller program för mer information om antagningsprov eller om annan handling behövs.

Du får söka hur många kurser och program du vill men du får inte tacka ja till fler än två program.

För dig med skyddade personuppgifter

Vill du ansöka till våra kurser och program men har skyddade personuppgifter? Kontakta vår Antagningsenhet [email protected] med den mejladress du vill använda i din ansökan. När du kontaktat oss hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag för våra kurser och program hittar du på respektive utbildningssida.

Sen ansökan

Efter ordinarie ansökningsperiod kan vissa program öppna upp för sen ansökan. Det betyder att du fortfarande kan söka till programmet och ha chans att bli antagen om vi har platser kvar.

Om behov uppstår att fylla på med behöriga sökande till programmet behandlar vi sena ansökningar i tur och ordning och ju tidigare du ansöker desto större är möjligheten att bli antagen. Detta innebär att vi endast behandlar sena ansökningar i mån av plats på programmet. Vi kan därför inte garantera att vi kommer att granska din sena ansökan. Fram till utbildningens start kan förändringar i antagningslistan ske, eftersom en del ibland väljer att tacka nej till sin plats.

Observera att om du har lämnat in en ansökan i tid men kompletterar efter att vi öppnat upp programmet för sen ansökan går din ansökan per automatik över till sen ansökan och behandlas i mån av plats.

Antagningsbeskedet kan komma senare än för de som har ansökt under den ordinarie ansökningsperioden.

Möjlighet till lokal behörighet

Saknar du grundläggande behörighet i matematik, svenska och/eller engelska? Då kan du göra tester som ger dig lokal behörighet för de utbildningar vi bedriver.

Kompletteringar

Du har möjlighet att ladda upp betyg, arbetsgivarintyg och övriga dokument på ditt studerandekonto löpande efter det att du skickat in din ansökan, dock senast sista ansökningsdag för den kurs eller program du ansöker till. Vi handlägger din ansökan först när den är komplett med kopior av åberopade handlingar.

Urvalsprocess & antagning

Efter sista ansökningsdatum startar urvalsprocessen bland behöriga sökande. När vi är färdiga med den får du besked via e-post och på Mina sidor på studerandekontot om du har blivit antagen eller inte till den utbildning du har sökt. Är du antagen får du också praktisk information om bla utbildningsstart.

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet kan vara ett krav för behörigheten, se varje specifik kurs/program för vad som gäller för just den utbildning du är intresserad av.

Validering

Validering handlar om att synliggöra en persons kunskaper och kompetens där det saknas dokumentation i form av betyg eller andra former av intyg. Validering kan vara till hjälp för personer som vill förkorta tiden på ett pågående program.

Dolt innehåll
Detta innehåll har dolts med anledning av dina inställningar för cookies.
För att visa detta innehåll måste cookies för Marknadsföring accepteras.
Vi tror på dig

Din framtid

Vi tror på allas rätt till utbildning – och allas rätt till att genomföra en utbildning. Hos oss på TUC får du den hjälp du behöver. Vi hjälper dig med din ansökan, och vi finns även här för dig under din resa till examen.

Kontakta oss

Vi fokuserar helt på utbildning och kompetensutveckling, och har unika kunskaper och erfarenheter.
Samtycke(Obligatoriskt)



Vanliga frågor