Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Om ansökan.

TUC Yrkeshögskola har riksintag vilket innebär att du kan söka till oss oavsett var du bor. Vi erbjuder både platsbundna utbildningar och utbildningar på distans.

Din ansökan

Sök i god tid. Din ansökan bedöms och om det saknas något, får du besked om detta och uppmanas att komplettera din ansökan. Ingen dokumentation kan laddas upp efter sista ansökningsdatum.

Det är mycket viktigt att du ser till att din ansökan är komplett med betygskopior, eventuella arbetsintyg och övriga merithandlingar som du vill åberopa. Observera att ett anställningsbevis eller CV inte kan användas för att styrka yrkeserfarenhet.

Är kravet att du ska ha relevant yrkeserfarenhet ska du bifoga ett daterat och signerat arbetsgivarintyg med din yrkestitel samt tjänstgöringsgrad, eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.

Om du uppfyller den grundläggande behörigheten på annat sätt än via gymnasiebetyg ber vi dig sända oss kopior på de betyg du har, din UHR/VHS-bedömning av utländska betyg eller intyg från folkhögskolan.

Observera att anordnare av yrkeshögskoleutbildningar inte automatiskt får dina gymnasiebetyg från antagning.se. Alla sökanden måste därför skicka in kopior på sina betyg tillsammans med ansökan.

Urvalet bland behöriga sökande kan även baseras på annan kompetens utöver betyg. Se respektive utbildning för mer information om antagningsprov eller om annan handling behövs.

Du får söka hur många utbildningar du vill men du får inte tacka ja till fler än två utbildningar.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag för våra utbildningar hittar du på respektive utbildningssida.

Saknar du behörighet i matematik, svenska och/eller engelska? Då kan du göra tester som ger dig lokal behörighet för de utbildningar vi bedriver.

Kompletteringar

Du har möjlighet att ladda upp betyg, arbetsgivarintyg och övriga dokument på ditt studerandekonto löpande efter det att du skickat in din ansökan, dock senast sista ansökningsdag för den utbildning du ansöker till. Vi handlägger din ansökan först när den är komplett med kopior av åberopade handlingar.

Urvalsprocess & antagning

Efter sista ansökningsdatum startar urvalsprocessen bland behöriga sökande. När vi är färdiga med den får du besked via e-post och på Mina sidor på studerandekontot om du har blivit antagen eller inte till den utbildning du har sökt. Är du antagen får du också praktisk information om bla utbildningsstart.

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet kan vara ett krav för behörigheten, se varje specifik utbildning för vad som gäller för just den utbildning du är intresserad av.

Validering

Validering handlar om att synliggöra en persons kunskaper och kompetens där det saknas dokumentation i form av betyg eller andra former av intyg. Validering kan vara till hjälp för personer som vill förkorta tiden på en pågående utbildning.

Kontakta oss