Urvalsprocess och antagning.

I de fall där vi har fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser genomförs ett urval. Vilka urvalsmetoder som används är olika för respektive kurs/program. Urvalsmetod kan bestå av en, eller flera.


De olika urvalsmetoderna kan vara betyg, särskilt prov och yrkeserfarenhet.

Betyg

Om betyg anges som urvalsmetod görs urvalet på meritvärde av dina betyg.

Särskilt prov

Digitalt urvalsprov
Hur fungerar det?

Vi använder oss utav urvalsprov från Psykologisk Metod. Om urvalsprov anges som urvalsgrund skrivs det digitalt på distans och tar ca en timme att genomföra. Provet skickas till den mejladress du angett i ansökan. Du har tre dagar på dig att skriva det och missar du att genomföra provet erbjuder vi inget mer tillfälle om det inte finns synnerliga skäl. Poängen du får på provet ligger till grund för urvalets rangordning.

Provet mäter analys- och problemlösningsförmågan, samt förmågan att arbeta lösningsorienterat i grupp.

Om du har behov av särskilt stöd för att genomföra provet kommer du få information i din ansökan om hur du anmäler detta.

Förberedelser

Det finns inget speciellt du kan träna eller förbereda dig på inför provet. Instruktioner för provet kommer i samband med inbjudan att genomföra det.

Resultat

Det kommer att finnas möjlighet att ta del av ditt resultat när urvalet är klart och först vid utbildningsstart. Resultatet ges i form av ett sammanvägt resultat av provets delar på en skala från 1 till 9.

Intervju

Om intervju anges som urvalsgrund sker den i grupp digitalt eller på plats i skolan.

Praktiskt arbetsprov

Om praktiskt arbetsprov anges som urvalsgrund görs det digitalt eller på plats i skolan.

Yrkeserfarenhet

Om yrkeserfarenhet anges som urvalsmetod görs urvalet på poäng av respektive månad av yrkeserfarenhet upp till ett visst antal år. Vilka urvalsmetoder som gäller för respektive utbildning på yh-antagning.se.

Om flera sökande har samma urvalsresultat

Om två eller flera resultat är exakt samma, kommer utbildningsplatserna att lottas och registreras i fallande ordning på yh-antagning.se.

Antagningsbesked

När antagningsbeskedet är här skickas ett automatiskt meddelande ut till din registrerade mejladress genom vårt ansöknings- och antagningssystem yh-antagning.se, där du uppmanas att logga in på ”mina sidor” i systemet och läsa ditt besked.

Om du blivit antagen

Har du blivit antagen? Svara på antagningsbeskedet genom att tacka ja eller nej till din utbildningsplats inloggad på yh-antagning.se.

Kom ihåg att du måste meddela oss om du vill ha kvar din plats inom några dagar efter att antagningsbeskedet publicerats, annars riskerar du att förlora din plats.

Du kan endast läsa en heltidsutbildning i taget hos oss på TUC. Observera att detta inte gäller Kurser inom YH. Har du tackat ja till en erbjuden plats och blir erbjuden plats på ytterligare en utbildning som du hellre vill läsa, behöver du tacka nej till den första för att ha möjlighet att tacka ja till den nya.

Observera att du alltid behöver ge oss ett besked på yh-antagning.se, oavsett om du tackar ja eller nej till utbildningsplatsen.