Hälso- & sjukvård, socialt arbete

SocialpedagogLinköping

Genom att erbjuda rätt stöd och hjälp till människor som befinner sig i olika svåra livssituationer spelar du en viktig roll i samhället.

Vill du arbeta med barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd? Vill du vara det stöd som krävs för att en människa ska orka göra en förändring i sitt liv? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då kan socialpedagog vara yrket för dig. Som socialpedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Socialpedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld. Utbildningen byter namn inför starten hösten 2024. Läs mer här

Ansökan stängd, se information nedan om kommande utbildningsstarter.

Praktik 23 veckor

Socialpedagog – sammanfattning

Poäng

420 YH-p (84 veckor, ca 2 år)

Studiefart

Programmet är en heltidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 40 timmar/vecka på studier. Du är vanligtvis i skolan 2-3 dagar i veckan, resterande tid är självstudier.

Antal platser

35 platser
YH-flex: 10 platser

Utbildningsort

Platsbunden i Linköping

Kommande utbildningsstart

  • Augusti 2024 – juni 2026 – ansökan är stängd
    • YH-flex

 

Sista ansökningsdag

17 april 2024

Pågående utbildning

Augusti 2023 – juni 2025

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HeltidHälso- & sjukvård, socialt arbeteLinköping
Kontaktperson: Oskar Ericson

Namnändring

För att säkerställa att alla som arbetar som behandlingspedagog har samma kompetens, har Socialstyrelsen beslutat att införa nationellt krav på yrkestiteln, kursnamn och kursinnehåll. Det betyder att utbildningen Behandlingspedagog ändrar namn till Socialpedagog. Det innebär också att utbildningen får helt nya kursnamn och innehåll. Läs mer här

Vad arbetar du med?

I ditt yrke möter du barn, ungdomar eller vuxna med behov av stöd av olika slag. Det kan handla om missbruk, neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik, trauma eller ungdomar med identifikationsproblem. Som socialpedagog har du en central roll i människors liv, och under perioder kan rollen vara både krävande och påfrestande samtidigt som den är meningsfull och utvecklande.

Programmet ger dig en bred beteendevetenskaplig grund, där behandlingsmetoder och förhållningssätt, behandlingsarbete och utvecklingspsykologi är centrala delar. Du får kunskap om etnicitet och integration, ledarskap, grupp- och personlighetspsykologi, kost, samt om journalföring, socialrätt och dokumentation. I din yrkesroll har du kompetens för att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar.

Med ett salutogent perspektiv kan du med ett positivt bemötande bekräfta och lyfta individens goda förmågor och egenskaper. Du får kunskap i att arbeta med ett salutogent perspektiv vilket innebär att med ett positivt bemötande bekräfta och lyfta individens goda förmågor och egenskaper. Programmet ger dig fördjupade kunskaper om neuropsykiatri, integration, trauma och motiverande samtal, som är efterfrågat hos arbetsgivarna.

Efter examen har du kompetens att på ett ansvarsfullt och självständigt sätt arbeta som socialpedagog på skolor, HVB-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma eller på resursskolor. Du kan också jobba som familjeutredare.

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN

De flesta LIA-platser kräver ett utdrag ur belastningsregistret då det är ett krav för många arbetsplatser inom verksamhetsområdet. En del LIA-platser tar endast emot studerande som fyllt 25 år och en del har särskilda krav som t.ex längre tids drogfrihet.

YH-flex

YH-flex är för dig som har väsentlig yrkeserfarenhet inom området och som genom validering och komplettering av kompetens vill nå examen. Efter att vi genom validering kartlagt dina erfarenheter, matchar vi din reella kompetens med kursplanerna i den yrkeshögskoleutbildning du har sökt. Detta för att skapa en individuell studieplan med kompletterande studier för att uppnå examen. På så sätt får du examen och den kompetens du tidigare saknat. Valideringen sker på TUC Yrkeshögskola i Linköping, och efterföljande studier läser du på distans. Läs mer om YH-flex här.

Dator

För att kunna utföra dina studier rekommenderar vi starkt att du har tillgång till bärbar dator (PC/Mac). Vi avråder från att använda Chromebook dator/surfplatta då operativsystemet inte är fullt kompatibelt med våra system.

Ett program åt gången

Du kan endast läsa en heltidsutbildning i taget hos oss på TUC. Har du tackat ja till en erbjuden plats och blir erbjuden plats på ytterligare en utbildning som du hellre vill läsa, behöver du tacka nej till den första för att ha möjlighet att tacka ja till den nya.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Uppdragsutbildning

Utbildningen går att köpa som uppdragsutbildning, kontakta TUC Academy för mer information.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

TUC Sweden
”Det bästa är arbetet med människor. Att jobba mot en förändring och när man väl börjar se en förändring. Att få finnas där för en människa i behov och veta att jag gjort ett intryck.” 
TUC Sweden
”Vision omsorg har ett medvetet, nära och aktivt samarbete med TUCs utbildning för behandlingspedagoger. Vi har detta för att vara en attraktiv arbetsgivare, ligga steget före i vår kompetensförsörjning, kunna påverka hur framtidens behandlingspedagoger kommer rustade in i verkligheten samt för att nätverka tillsammans med kollegor i branschen. Att ha möjligheten att ta emot studerande på LIA skapar alltid mervärde för oss, en översyn och insyn av vårt eget system samt en god grund för att finna vår nästa kollega.”

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Oskar Ericson

Samordnande utbildningsledare
Utbildningsledare för:
Account Manager
Socialpedagog
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 64

Therese tog snabbaste vägen till examen.

”Bra upplägg, passar mig perfekt!” säger Therese som genom YH-flex snabbt och smidigt tagit examen och nu kan titulera sig som behandlingspedagog.

Yrket för dig som vill arbeta med människor i behov av stöd

De vill hjälpa människor

Elin, Jessica och David pluggar till behandlingspedagog. Läs om deras tankar och funderingar om utbildningen och framtiden.