Bygg, anläggning, fastighet  &  Ekonomi, administration, försäljning  &  Teknik, tillverkning, drift, underhåll

Samordnare inom KMA - Kvalitet, Miljö & ArbetsmiljöDistans (Linköping)

Du jobbar kontinuerligt med miljöfrågor och riktlinjer, genomför riskbedömningar och ser till att lagar och regler följs för att minimera risker på arbetsplatsen.

Yrkesrollen som KMA-samordnare passar för dig som trivs att arbeta administrativt och kommunikativt. Du har koll på regler kring arbetsmiljö och har förmågan att identifiera och föreslå lösningar på problem på arbetsplatsen för att eftersträva god och säker miljö.

Ansökan stängd, se information nedan om kommande utbildningsstarter.

Nyhet!2 träffarPraktik 22 veckor

Samordnare inom KMA - Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö – sammanfattning

Poäng

400 YH-p (80  veckor, ca 2 år)

Studiefart

Programmet är en heltidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 40 timmar/vecka på studier.

Antal platser

30

Utbildningsort

Distansstudier med uppstartsträff i Linköping.

Kommande utbildningsstarter

  • Augusti 2024 – maj 2026 – ansökan är stängd
  • Augusti 2025 – maj 2027
  • Augusti 2026 – maj 2028

Sista ansökningsdag

17 april 2024

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HeltidBygg, anläggning, fastighetEkonomi, administration, försäljningTeknik, tillverkning, drift, underhållDistansLinköping
Kontaktperson: Elin Persson

Vad arbetar du med?

Brinner du för arbetsmiljö, miljö- och hållbarhetsfrågor och vill göra en insats för framtiden? 
Samhällsbyggnadssektorn och industrin står för en betydande del av Sveriges utsläpp. Byggverksamhet och tillverkningsindustri tillhör dessutom några av de branscher där det sker flest olyckor med dödlig utgång. Som KMA-samordnare har du kompetens som är högt eftertraktad. I din roll har du det övergripande ansvaret för att implementera och övervaka system och processer för att säkerställa överensstämmelse med gällande kvalitetsstandarder, miljölagstiftning och krav på arbetsmiljö. Huvudmålet är att främja en säker och effektiv arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter som tillhör KMA-samordnaren är till exempel att genomföra riskbedömningar för att identifiera potentiella faror eller risker inom organisationen, och föreslå åtgärder för att minimera dessa risker och att utbilda personal. Du genomför regelbundna revisioner och uppföljningar för att säkerställa efterlevnaden av fastställda rutiner, kvalitetsstandarder och att eventuella avvikelser åtgärdas. Du har också kunskap i att vägleda och ställa miljökrav för att se till att de efterföljs av medarbetare på arbetsplatsen. I din roll rapporterar du KMA-data och resultat till ledning och eventuella externa parter, och fungerar som kontaktperson i kommunikationen med exempelvis myndigheter när det gäller ditt expertisområde.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta inom både samhällsbyggnadssektorn och industri. Oavsett bransch är syftet med rollen att säkerställa att organisationen uppfyller lagkrav och mål inom både miljö och arbetsmiljö, förbättrar sin prestation och bidrar till en säker och hållbar arbetsmiljö likväl som du bidrar du till att minimera företagets miljöpåverkan.

Sverige upplever en kontinuerlig befolkningsökning, och behovet av att öka antalet byggprojekt förblir nödvändigt trots rådande globala omständigheter. Inom byggsektorn strävar företagen ständigt efter att integrera miljöaspekter i sitt dagliga arbete, och därmed ökar efterfrågan på samordning av miljö- och kvalitetsarbete. Det stora kompetensbehovet innebär goda chanser till anställning direkt efter examen.

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan till viss del själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat distanslektioner, tentor och uppgifter. Programmet är en heltidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 40 timmar/vecka på studier. Du och dina klasskamrater kan ibland arbeta i grupp online och här får ni själva komma överens om när det passar er bäst att arbeta tillsammans med uppgifterna. Utbildningen är till största delen webbaserad och innehåller även 2 fysiska träffar (sk närträffar) i Linköping, en vid uppstart och en vid examen.

Notera att LIA:n vanligtvis inte genomförs på distans, utan sker oftast på plats. Du kan med fördel söka din praktikplats på eller i närheten av din bostadsort. Läs mer om LIA här.

Dator

För att kunna utföra dina studier förväntas du ha tillgång till bärbar dator (PC/Mac) med webbkamera. Vi avråder från att använda Chromebook dator/surfplatta då operativsystemet inte är fullt kompatibelt med våra system.

Ett program åt gången

Du kan endast läsa en heltidsutbildning i taget hos oss på TUC. Har du tackat ja till en erbjuden plats och blir erbjuden plats på ytterligare en utbildning som du hellre vill läsa, behöver du tacka nej till den första för att ha möjlighet att tacka ja till den nya.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

TUC Sweden
”Byggbranschen utvecklas ständigt och med det ökar behoven av både kompetensutveckling och nya professioner. Därför är vi extra glada att vi nu fått en utbildning till KMA-samordnare (Kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Vi arbetar för att alla ska ha ett hållbart arbetsliv, och att vi ska bli klimatneutrala till 2045.”

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Elin Persson

Utbildningsledare för:
Drift- & fastighetstekniker
Samordnare inom KMA
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 58

Anestis står utomhus och tittar in i kameran. Bakom honom finns en gul husfasad med två fönster och en dörr.

Arbetslivet har ordet.

Anestis berättar om arbetet som KMA-samordnare.

Anestis Nikolaidis arbetar som KMA-samordnare på SEFAB. Läs om hans syn på yrket.