Data/IT

MjukvarutestareLinköping

Är du noggrann, analytisk och gillar att hitta lösningar på tekniska utmaningar?

Vill du vara med och utveckla och kvalitetssäkra system? Då kan mjukvarutestare vara yrket för dig. Som mjukvarutestare testar och kvalitetssäkrar du produkter och system innan de marknadsförs. Yrket passar dig som har kunskaper inom programmering, strukturerad och lösningsfokuserad. Samhället går allt mer mot digitala lösningar och det finns ett stort behov av att testa dessa lösningar innan de börjar användas av kunderna. Därför kommer personer med kompetens inom testning och IT vara starkt efterfrågade.

Ansökan är öppen!
Praktik 12 veckor

Mjukvarutestare – sammanfattning

Poäng

310 YH-p (62 veckor, ca 1,5 år)

Antal platser

30

Utbildningsort

Platsbunden i Linköping

Kommande utbildningsstart

Januari 2023 – ANSÖK HÄR

Sista ansökningsdag

3 oktober 2022 men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är  komplett.

Pågående utbildning

Januari 2022 – maj 2023

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HeltidData/ITLinköping
Kontaktperson: Christian Nordén

Vad arbetar du med?

Som mjukvarutestare planerar, designar, utvecklar, dokumenterar och genomför du tester på olika nivåer. Beroende på krav och situation avgör du vilken typ av test som ska väljas. Du arbetar med tester i alla dess faser, från definition av ett projekt till förvaltning av system. Målet är att slutkunden ska få en så bra produkt som möjligt.

Du har kunskaper inom programmeringsspråken JAVA och C# som ger dig möjligheter att skapa automatiserade tester, något som är avgörande för framtidens mjukvarutestare. Du kan också hantera krav, ta fram usercase och testspecifikationer. Du arbetar med tidsplaner, budget och gruppdynamik och du kan även göra en förstudie. I din yrkesroll har du kompetens att avgöra vilka testverktyg som passar för aktuellt system/applikation och du använder olika testverktyg genom hela processen.

LIA – Lärande i arbete

Under tolv veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Du utvecklar ett analyserande arbetssätt och lär dig göra aktiva jämförelser av olika typer av test. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och utgår från branschens behov, vilket gör att din framtid som mjukvarutestare är ljus. Det råder extrem brist på spetskompetens och branschen är i stort behov av arbetskraft med den senaste kunskapen. Förutom mjukvarutestare kan du också arbeta som systemtestare, testledare IT och kvalitetssäkrare med inriktning mjukvara.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Ett ord från studerande och arbetsliv.

TUC Sweden
“Det råder en ständig brist på kompetenta testare, inte minst testare som förstår den nya generationen av system. System som samverkar med andra system i större utsträckning än förr. Detta innebär att man behöver utbildning som ligger i framkant vad det gäller processer, metoder och inte minst verktyg för strukturering och automatisering.”
TUC Sweden
“Hela IT-marknaden ser fortsatt ljus ut och testrollen är en viktig del i den leveransen, oavsett om det är mjukvarutester, systemtester eller inom testledning. Det finns en resursbrist redan idag, därför känns det viktigt att fortsätta driva utbildningar för att forma den här typen av kompetens för att bemöta framtidens behov.”

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Christian Nordén

Utbildningsledare för:
Digital innehållsproducent
Mjukvarutestare
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 80

Ord från näringslivet

Lisa satsar på en karriär där hon är eftertraktad

Lisa Wallenberg går andra terminen på programmet Mjukvarutestare på TUC Yrkeshögskola och känner att hennes personlighet kommer till rätta. Ett val som leder till jobb.

Vanliga frågor