Ekonomi, administration, försäljning

Offentlig upphandlare/inköpareDistans (Jönköping)

Detta är yrket för dig som är initiativtagande och kreativ och som vill ha ett socialt yrke med goda resultat.

Yrkesrollen är mångsidig och programmet ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta som offentlig upphandlare/inköpare på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Utbildningen uppnår en SeQf-nivå 6 vilket är en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och motsvarar kandidatexamen.

Ansökan stängd, se information nedan om kommande utbildningsstarter.

6 träffarPraktik 22 veckor

Offentlig upphandlare/inköpare – sammanfattning

Poäng

430 YH-p (86 veckor, ca 2 år)

Studietakt

Programmet är en heltidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 40 timmar/vecka på studier.

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med fysiska träffar i Jönköping

Kommande utbildningsstart

  • Augusti 2024 – juni 2026 – ansökan är stängd
  • Augusti 2025 – juni 2027
  • Augusti 2026 – juni 2028

Sista ansökningsdag

17 april 2024

Pågående utbildning

  • Augusti 2022 – juni 2024
  • Augusti 2023 – juni 2025

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HeltidEkonomi, administration, försäljningDistansJönköping
Kontaktperson: Ashtar Michael

Vad arbetar du med?

Efter avslutad utbildning kan du självständigt, inom ramen för gällande lagar, ansvara för upphandling av varor och tjänster på ett affärsmässigt, kostnadseffektivt och hållbart sätt. Din roll innefattar att samordna och utveckla en inköpsorganisation samt att leda utveckling av upphandlingsprocessen med fokus på hållbarhet.

Utbildningen ger dig kompetens att värdera forskning, vetenskap, information och metoder för att göra analyser och affärsmässiga bedömningar kopplat till hållbarhet ur perspektiven miljömässig, etisk och social, samt ekonomisk hållbarhet, med utgångspunkt från inköps- eller upphandlingsföremålet.

Som offentlig upphandlare/inköpare arbetar du med att upprätta och genomföra upphandlingar av varor, tjänster och entreprenadarbeten. Du ansvarar för att upphandlingarna följer gällande lagar och regler, att de är effektiva och lönsamma. Du arbetar också med att utveckla och förvalta upphandlingsprocesser, samt att hitta nya affärsmöjligheter.

Som offentlig upphandlare/inköpare behöver du vara analytisk och problemlösande samtidigt som du är affärsmässig med gott siffersinne. Att vara kommunikativ, social, strukturerad och noggrann är också viktiga egenskaper.

Yrket offentlig upphandlare/inköpare är ett växande yrke och efter examen har du kompetens att arbeta både som upphandlare och inköpare inom myndigheter, kommuner och företag. Efterfrågan på kvalificerade upphandlare är stor, både inom den offentliga och den privata sektorn.

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan till viss del själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Programmet är en heltidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 40 timmar/vecka på studier. Du och dina klasskamrater kan ibland arbeta i grupp online och här får ni själva komma överens om när det passar er bäst att arbeta tillsammans med uppgifterna. Utbildningen är till största delen webbaserad och innehåller även sex fysiska träffar (sk närträffar) i Jönköping och som är två dagar per tillfälle. Träffarna kan bland annat innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Notera att LIA:n vanligtvis inte genomförs på distans, utan sker oftast på plats. Du kan med fördel söka din praktikplats på eller i närheten av din bostadsort. Läs mer om LIA här.

Behörighetsgivande förutbildning

Syftet med behörighetsgivande förutbildning (BFU) är att bredda vägen in till yrkeshögskolan och att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Om det blir aktuellt att genomföra en förutbildning kommer vi att se över de ansökningar som inkommit där man saknar en eller flera av de särskilda förkunskaperna. Vi skapar då en ansökan till förutbildningen åt dig som sökande. Det är ett begränsat antal platser och vi använder urval för att rangordna vilka som ska erbjudas en plats till förutbildningen. Andra program som kan komma att erbjudas BFU.

Dator

För att kunna utföra dina studier förväntas du ha tillgång till bärbar dator (PC/Mac) med webbkamera. Vi avråder från att använda Chromebook dator/surfplatta då operativsystemet inte är fullt kompatibelt med våra system.

Ett program åt gången

Du kan endast läsa en heltidsutbildning i taget hos oss på TUC. Har du tackat ja till en erbjuden plats och blir erbjuden plats på ytterligare en utbildning som du hellre vill läsa, behöver du tacka nej till den första för att ha möjlighet att tacka ja till den nya.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

TUC Sweden
”Jag tycker utbildningen jag gick var bra, den har givit mig mer insyn i vad den offentliga affären innebär samt skapat vägar och möjligheter till ett arbete inom inköp och upphandling. Jag tycker också att YH-utbildning är spännande då det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden som gör att du enklare kommer direkt ut i arbetslivet inom det du studerat då det är ett bristyrke. För den som vill varva det teoretiska med det praktiska studier är YH-utbildning verkligen att rekommendera. Du får chans redan under utbildningen att praktisera dina kunskaper genom LIA i verkligheten, vilket gör att du enklare kan knyta an till dina teoretiska kunskaper och det skapar ett helhetsperspektiv. För mig var det viktigt att kunna studera hemifrån då jag var föräldraledig under tiden jag studerade så passade TUC’s utbildning på distans mig alldeles perfekt.”
TUC Sweden
”På ett unikt sätt kombinerar den här utbildningen en teoretisk bas samtidigt som förankringen hos näringsliv samt upphandlande myndigheter är påtaglig. Arbetsmarknaden har ett stort behov av inköpare/upphandlare med rätt kompetens, vägen till en anställning ligger öppen för dig som satsar!”

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Ashtar Michael

Utbildningsledare för:
Offentlig upphandlare/inköpare
Redovisningsekonom
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
036-333 64 05

LIA gav ovärderliga kontakter och kunskaper.

Natalies LIA-dagbok

Natalie berättar om de redskap och den kunskap hon har fått genom 22 veckors LIA, och som hon nu tar med sig in i yrkesrollen som Offentlig upphandlare/inköpare.