Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Specialistundersköterska inom palliativ vårdDistans (Jönköping)

Med expertkompetens inom palliativ vård får du en kunskap som är väldigt eftertraktad inom branschen.

Arbetar du idag som undersköterska och vill skaffa dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap? Vidareutbildningen för undersköterskor inom palliativ vård ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens för vård i livets slutskede. Palliativ vård sker på sjukhus, vårdhem men även i hemmet. Utbildningen sker på halvfart och på distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ditt arbete. Detta kombineras med vissa fysiska dagar (sk närträffar) i Jönköping.

Ansökan är öppen!
9 träffarPraktik 8 veckor

Specialistundersköterska inom palliativ vård – sammanfattning

Poäng

210 YH-p (halvfart i ca 2 år)

Studiefart

Programmet är en halvfartsutbildning och du får räkna med att lägga ca 20 timmar/vecka på studier.

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med fysiska träffar i Jönköping

Kommande utbildningsstart

  • Januari 2025 – december 2026
  • Januari 2026 – december 2027
  • Januari 2027 – december 2028

Sista ansökningsdag

14 oktober 2024

Pågående utbildning

  • Januari 2023 – december 2024
  • Januari 2024 – december 2025

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HalvtidHälso- & sjukvård, socialt arbeteDistansJönköping
Kontaktperson: Sara Ståhlkrantz

Hur ser den nya yrkesrollen ut?

Som undersköterska med specialistkompetens inom palliativ vård arbetar du med personer och deras närstående i livets slutskede. Efter programmet kan du ge omsorg och vård i livets slutskede utifrån patienten och dess närståendes behov och önskemål. Du kommunicerar och bemöter utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Du lär dig om det svåra samtalet och etiska dilemman utifrån existentiella perspektiv, både med hänsyn till patient och anhöriga. När du är klar har du färdigheter i olika kulturer, dess skillnader och hur de kan påverka vården. Samtidigt anpassar du miljö och omvårdnad kring den döende utifrån estetiska, religiösa och kulturella behov. Du lär dig identifiera döendets olika stadier, döendets sista dagar och har kunskap om omhändertagandet efter döden, och även kunna ge efterlevandestöd till anhöriga.

Efter examen har du specialistkompetens inom palliativ vård. Vården finns i patientens egna hem, inom speciellt boende, hospicevård och sluten somatisk vård samt sjukhusens avdelningar för palliativ vård. Du får även arbeta med handledning av patientens närstående.

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan till viss del själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat distanslektioner, tentor och uppgifter. Programmet är en halvtidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 20 timmar/vecka på studier. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. Du och dina klasskamrater kan ibland arbeta i grupp online och här får ni själva komma överens om när det passar er bäst att arbeta tillsammans med uppgifterna. Utbildningen är till största delen webbaserad och innehåller även 9 fysiska träffar (sk närträffar) i Jönköping. Träffarna kan bland annat innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Notera att LIA:n vanligtvis inte genomförs på distans, utan sker oftast på plats. Du kan med fördel söka din praktikplats på eller i närheten av din bostadsort. Läs mer om LIA här.

Skyddad yrkestitel

Observera att från och med den 1 juli 2023 är Undersköterska en skyddad yrkestitel. Vid en eventuell nyanställning så kan din arbetsgivare komma att kräva att du uppvisar din yrkestitel. Vi på TUC rekommenderar därför att du ansöker om skyddad yrkestitel i god tid, och det gör du på socialstyrelsen.se. Det kan skilja sig från region till region om man anställs som specialistutbildad undersköterska eller som undersköterska med specialistuppdrag.

Dator

För att kunna utföra dina studier förväntas du ha tillgång till bärbar dator (PC/Mac) med webbkamera. Vi avråder från att använda Chromebook dator/surfplatta då operativsystemet inte är fullt kompatibelt med våra system.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Uppdragsutbildning

Utbildningen går att köpa som uppdragsutbildning, kontakta TUC Academy för mer information.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

TUC Sweden
”Det du lär dig kommer du ha nytta av i arbetslivet, eftersom du får verktygen för att ge en omvårdnad med ökad kvalitet. Kunskapen gör att du känner dig trygg i mötet med anhöriga och i omvårdnaden av människor i livets slutskede.”
TUC Sweden
“Jag är väldigt nöjd hittills med utbildningen jag går och man får verkligen utvecklas och lära sig så mycket. Är så glad att jag hittade er skola och utbildning.”
TUC Sweden
”Jag tycker att kommunikationskursen har gett väldigt mycket. Sättet jag kommunicerar på har ändrats och det handlar om allt från de mer öppna frågorna till att våga tackla de tuffa frågorna med både patient och de anhöriga.”

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Sara Ståhlkrantz

Utbildningsledare för:
Spec.utbildad usk palliativ vård
Specialistundersköterska, vård & omsorg av äldre
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
036-333 64 26

En specialistkompetens som verkligen behövs

Majsan & Cecilia berättar

”Satsa på det och vänta inte. Det är aldrig fel med mer kunskap, ju fler vi blir desto lättare blir det att förändra våra arbetsplatser och få in det rätta tänket.”

En studerandes syn på utbildningen

Louise ser utbildningen som nödvändig.

Louise Ståhlgren hade jobbat fyra år som undersköterska inom palliativ vård när hon kände att det var dags att fördjupa sig. Ett beslut som hon tycker att fler undersköterskor bör ta.

Liknande utbildningar