Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Specialistutbildad undersköterska inom demensvårdDistans (Tranås)

Med expertkompetens inom demensvård får du en kunskap som är väldigt eftertraktad inom vårdbranschen.

Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Möter du många människor med demenssjukdomar och vill kunna stötta individer och deras familjer? Då är detta utbildningen för dig. Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Programmet bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen.

Ansökan stängd, se information nedan om kommande utbildningsstarter.

8 träffarPraktik 6 veckor

Specialistutbildad undersköterska inom demensvård – sammanfattning

Poäng

210 YH-p (halvfart i ca 2 år)

Studiefart

Programmet är en halvfartsutbildning och du får räkna med att lägga ca 20 timmar/vecka på studier.

Antal platser

35 platser
YH-flex: 10 platser

Utbildningsort

Distans med fysiska träffar i Tranås

Kommande utbildningsstart

  • Januari 2025 – december 2026 – ansökan öppnar i mitten av juni 2024
    • YH-flex
  • Januari 2026 – december 2027

 

Pågående utbildning

  • Januari 2023 – december 2024
  • Januari 2024 – december 2025

Utbildningen finns även som

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HalvtidHälso- & sjukvård, socialt arbeteDistansTranås
Kontaktperson: Lotten Golander

Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Detta program ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.

Utbildningen är till största delen webbaserad, men innehåller också fysiska träffar (sk närträffar) på TUC i Tranås. Träffarna är en viktig del i ditt lärande och sker ca två gånger per termin, och varje träff är två dagar. Träffarna innehåller föreläsningar, diskussioner, redovisningar, praktiska övningar och grupparbeten. Utöver de fysiska träffarna är studierna webbaserade med självständiga uppgifter eller arbete i basgrupper. Handledning ges regelbundet. Eftersom utbildningen sker på distans bör du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och viss datorvana.

Vad arbetar du med?

Du får kunskaper om olika demenssjukdomar/kognitiva sjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Olika traditioner, religioner och synen på döden kan ur ett etiskt perspektiv skilja sig åt och det är därför viktigt att lära sig de kulturella aspekterna.

Du lär dig använda miljön som hjälp, olika former av stöd när minnet sviktar och hur viktigt det är med levnadsberättelser. Samtidigt som du förstår matens betydelse för den demenssjukes välbefinnande som också är en viktig del. Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Detta program ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.

Efter examen kan du arbeta som specialistutbildad undersköterska inom demensvård, t ex inom en kommuns äldrevård, på gruppboende eller daglig verksamhet för personer med demens, inom demensteam, geriatrisk vårdavdelningar, minnesenheter eller utredningsenheter för diagnostisering av demenssjukdom. Du blir en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga.

Efterfrågan på specialistutbildade undersköterskor inom vård och omsorg väntas öka kraftigt. Dessutom sker i hela landet stora pensionsavgångar då många som idag har denna kompetens försvinner. Den bästa förutsättningen att få dessa jobb har de som dels har en grundläggande baskompetens och dels en specialistkompetens.

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan till viss del själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Programmet är en halvtidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 20 timmar/vecka på studier. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. Du och dina klasskamrater kan ibland arbeta i grupp online och här får ni själva komma överens om när det passar er bäst att arbeta tillsammans med uppgifterna. Utbildningen är till största delen webbaserad och innehåller även 8 fysiska träffar (sk närträffar) i Tranås. Träffarna kan bland annat innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Notera att LIA:n vanligtvis inte genomförs på distans, utan sker oftast på plats. Du kan med fördel söka din praktikplats på eller i närheten av din bostadsort. Läs mer om LIA här.

YH-flex

YH-flex är för dig som har väsentlig yrkeserfarenhet inom området och som genom validering och komplettering av kompetens vill nå examen. Efter att vi genom validering kartlagt dina erfarenheter, matchar vi din reella kompetens med kursplanerna i den yrkeshögskoleutbildning du har sökt. Detta för att skapa en individuell studieplan med kompletterande studier för att uppnå examen. På så sätt får du examen och den kompetens du tidigare saknat. Valideringen sker på TUC Yrkeshögskola i Tranås, och efterföljande studier läser du på distans. Läs mer om YH-flex här.

Dator

För att kunna utföra dina studier förväntas du ha tillgång till bärbar dator (PC/Mac) med webbkamera. Vi avråder från att använda Chromebook dator/surfplatta då operativsystemet inte är fullt kompatibelt med våra system.

Skyddad yrkestitel

Observera att från och med den 1 juli 2023 är Undersköterska en skyddad yrkestitel. Vid en eventuell nyanställning så kan din arbetsgivare komma att kräva att du uppvisar din yrkestitel. Vi på TUC rekommenderar därför att du ansöker om skyddad yrkestitel i god tid, och det gör du på socialstyrelsen.se. Det kan skilja sig från region till region om man anställs som specialistutbildad undersköterska eller som undersköterska med specialistuppdrag.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Uppdragsutbildning

Utbildningen går att köpa som uppdragsutbildning, kontakta TUC Academy för mer information.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

TUC Sweden
“Tog min examen för ett par år sedan. Nu har jag jobb som kvalitetsundersköterska på en demensavdelning. Har höjt lönen med 3000 kr bara i år. Utbildningen var det bästa jag har gjort. Plus alla underbara vänner jag fått för livet.”
TUC Sweden
“Utbilda dig! Du kommer att få verktyg att arbeta med, få en förståelse till olika reaktioner. Den här utbildningen är jätteviktig och kommer att ge dig kunskap och hjälpmedel så att just du kan göra en förändring och hjälpa den som har en demenssjukdom att få en värdig vardag. Du är viktig!”
TUC Sweden
”Jag har fått massor av ny kunskap som jag bara väntar på att få använda i vardagen. Jag har även fått många nya vänner som berikar mitt liv! Att studera har stärkt mig som människa, att komma till insikt med att det jag arbetar med är det jag vill göra, att med små enkla medel förgylla vardagen för dom jag har i uppdrag att hjälpa under min arbetsdag.”

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Lotten Golander

Utbildningsledare för:
Medicinsk fotterapeut
Placeringsort: Tranås

[email protected]
0140-44 45 33

En specialistkompetens som verkligen behövs

Jenny & Åsa berättar

”Att studera har stärkt mig som människa, att komma till insikt med att det jag arbetar med är det jag vill göra, att med små enkla medel förgylla vardagen för dom jag har i uppdrag att hjälpa under min arbetsdag.”

En alumn berättar

Utbildningen gav henne mer råg i ryggen

Yvonne Bergstrand har jobbat som undersköterska sen långt tillbaka och det är ett yrke hon verkligen trivs med. Specialistutbildningen med inriktning demensvård gav henne fördjupad kunskap och ökat självförtroende.

Liknande utbildningar