Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Specialistutbildad undersköterska inom psykiatriDistans (Stockholm, Studieort: Katrineholm, Studieort: Skellefteå)

Med expertkompetens inom psykiatri får du en kunskap som är väldigt eftertraktad inom vårdbranschen.

Arbetar du redan idag som undersköterska men vill vidareutbilda dig och få specialistkunskap? Behovet av vidareutbildade undersköterskor inom psykiatri ökar kraftigt då vården har förändrats samt att psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Utbildningen sker på halvfart och distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ordinarie jobb. Detta kombineras med vissa intensiva dagar (sk närträffar) i Stockholm, Katrineholm eller Skellefteå.

Öppen för sen ansökan!
9 träffarPraktik 8 veckor

Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri – sammanfattning

Poäng

210 YH-p (halvfart i ca 2 år)

Studiefart

Programmet är en halvfartsutbildning och du får räkna med att lägga ca 20 timmar/vecka på studier.

Antal platser

Totalt 35 platser, antalet platser per studieort är begränsat.
YH-flex: 10 platser

Utbildningsort

Distans med fysiska träffar i Stockholm eller via videolänk i Katrineholm eller Skellefteå.

Kommande utbildningsstart

  • September 2024 – juni 2026
  • September 2025 – juni 2027

Sista ansökningsdag

17 april 2024 men vi tar emot ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

Pågående utbildning

  • September 2022 – juni 2024
  • September 2023 – juni 2025

Utbildningen finns även som

Distans med träffar i Jönköping

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HalvtidHälso- & sjukvård, socialt arbeteDistansStockholmStudieort: KatrineholmStudieort: Skellefteå
Kontaktperson: Camilla Synnergren

Hur ser den nya yrkesrollen ut?

Som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri har du fördjupade kunskaper inom psykiatri samt psykiatrisk vård. Du får goda kunskaper i olika typer av psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomstillstånd och vilka konsekvenser dessa får hos individen, gruppen och i samhället. Du fördjupar dig i hur du på ett empatiskt sätt bemöter, kommunicerar och samarbetar med patienten och dess närstående. Med hänsyn till individens behov och för att denne ska få ökad livskvalitet får du verktyg att planera, genomföra och följa upp stöd. Du studerar etiska frågeställningar och dilemman i relation till psykisk ohälsa. I din yrkesroll förstår du hur den kognitiva förmågan kan påverkas vid psykiatrisk ohälsa. Samtidigt har du insikt i hur olika typer av beroende och missbruk påverkar individen och dennes livssituation.

Efter examen har du specialistkunskap inom psykiatrin. Efterfrågan på undersköterskor med psykiatrisk kompetens är stor och väntas öka ytterligare de kommande åren. Detta pga av förändringar i vården, ökad psykisk ohälsa samt att många undersköterskor idag saknar denna typ av kompetens. Den psykiatriska vården drivs mer och mer mot den öppna vården där verksamheten bedrivs av kommun, region och privata företag.

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan till viss del själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat distanslektioner, tentor och uppgifter. Programmet är en halvtidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 20 timmar/vecka på studier. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. Du och dina klasskamrater kan ibland arbeta i grupp online och här får ni själva komma överens om när det passar er bäst att arbeta tillsammans med uppgifterna. Utbildningen är till största delen webbaserad och innehåller även 9 fysiska träffar (sk närträffar) i Stockholm eller Katrineholm (för dig som läser via studieort). Träffarna kan bland annat innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Notera att LIA:n vanligtvis inte genomförs på distans, utan sker oftast på plats. Du kan med fördel söka din praktikplats på eller i närheten av din bostadsort. Läs mer om LIA här.

YH-flex

YH-flex är för dig som har väsentlig yrkeserfarenhet inom området och som genom validering och komplettering av kompetens vill nå examen. Efter att vi genom validering kartlagt dina erfarenheter, matchar vi din reella kompetens med kursplanerna i den yrkeshögskoleutbildning du har sökt. Detta för att skapa en individuell studieplan med kompletterande studier för att uppnå examen. På så sätt får du examen och den kompetens du tidigare saknat. Valideringen sker på TUC Yrkeshögskola i Stockholm, och efterföljande studier läser du på distans. Läs mer om YH-flex här.

Dator

För att kunna utföra dina studier förväntas du ha tillgång till bärbar dator (PC/Mac) med webbkamera. Vi avråder från att använda Chromebook dator/surfplatta då operativsystemet inte är fullt kompatibelt med våra system.

Studieort

Från Viadidakt i Katrineholm eller Campus Skellefteå medverkar du på programmets träffar och föreläsningar genom direktsänd videolänk. Mer information om studier via studieort (tidigare kallat satellitort) hittar du här.

Skyddad yrkestitel

Observera att från och med den 1 juli 2023 är Undersköterska en skyddad yrkestitel. Vid en eventuell nyanställning så kan din arbetsgivare komma att kräva att du uppvisar din yrkestitel. Vi på TUC rekommenderar därför att du ansöker om skyddad yrkestitel i god tid, och det gör du på socialstyrelsen.se. Det kan skilja sig från region till region om man anställs som specialistutbildad undersköterska eller som undersköterska med specialistuppdrag.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Uppdragsutbildning

Utbildningen går att köpa som uppdragsutbildning, kontakta TUC Academy för mer information.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

TUC Sweden
”Utbildningen var otroligt givande och jag var själv förvånad över hur mycket nytt jag lärde mig trots att jag hade arbetat inom psykiatrin i fem år. Jag sökte lite olika tjänster i slutet av utbildningen och märkte att det var ett riv efter min kompetens. Min chef, på arbetsplatsen där jag jobbade innan studierna, var snabb att erbjuda mig en tjänst och det kändes som om den var anpassad till just min kompetens.”

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Camilla Synnergren

Utbildningsledare för:
Spec. utbildad usk psykiatri
Stödpedagog
Placeringsort: Stockholm

[email protected]
08-515 118 46

Utbildningen gav hennes karriär en rejäl knuff

Annika menar att kunskap aldrig är tung att bära

Annika Jansen hade jobbat fem år inom socialpsykiatrin där hon hade arbetat med brukare med komplexa diagnoser när hon började tänka hur hon kunde vara med att utveckla och hjälpa till. Annika valde att vidareutbildade sig till specialistutbildad undersköterska inom psykiatri.

Liknande utbildningar