Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

YH-flex - från validering till examen.

Genom validering kan du tillgodoräkna dig tidigare betydande erfarenhet och kompetens som ger dig möjligheten till en snabb och flexibel väg till YH-examen.

YH-flex vänder sig till dig som har djupgående yrkeserfarenheter och som genom validering och komplettering av kompetens vill nå en examen. Efter att vi genom validering kartlagt dina erfarenheter, matchar vi din kompetensbrist med delar av den yrkeshögskoleutbildning du är intresserad av. På så sätt får du examen och den kompetens du tidigare saknat. 

YH-flex genomförs i två delar där första delen innebär en validering för tillgodoräknande. Andra delen består av en komplettering av den kompetens du saknar, och det görs i en befintlig yrkeshögskoleutbildning, allt med ett individuellt och flexibelt upplägg.

Validering

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, oberoende av hur de förvärvats – sammanfattningsvis en individs reella kompetens. Denna kompetens kan ha utvecklats genom ett formellt lärande (organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet), icke formellt lärande (organiserad utbildning vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen). Värderingen av den reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat.

Begreppet validering kan även användas i sammanhang som innebär att man översätter redan existerande betyg, intyg eller certifikat från ett annat land till svenska förhållanden. Detta kallas för bedömning av utländsk utbildning, och innebär att man värderar individens formella utbildning snarare än den reella kompetensen.

Urvalsprocess och antagning

För att bli antagen behöver du uppfylla den grundläggande behörigheten och de särskilda förkunskaper som krävs för den utbildning du vill ta examen i. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Ansökan

Ansökan görs till den aktuella utbildningen med tilläggsnamn ”YH-flex”, ex ”Behandlingspedagog YH-flex, Linköping”.

Har du redan sökt till den ordinarie utbildningen men vill söka YH-flex behöver du göra en ny ansökan och då till den med tilläggsnamnet ”YH-flex”. Formulär för kompetenskartläggning ska fyllas i och bifogas i ansökan till YH-flex.

Utbildningar & antal platser

Vi erbjuder YH-flex på nio av våra utbildningar, alla startar hösten 2022.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Niclas Andersson

Teamledare;
Kurser inom yrkeshögskolan
Kurs på tom plats
YH-flex
Placeringsort: Linköping

013-344 12 62
[email protected]