YH-flex – från validering till examen

Genom validering kan du tillgodoräkna dig tidigare betydande erfarenhet och kompetens som ger dig möjligheten till en snabb och flexibel väg till YH-examen.

YH-flex vänder sig till dig som har djupgående yrkeserfarenheter och som genom validering och komplettering av kompetens vill nå en examen. Efter att vi genom validering kartlagt dina erfarenheter, matchar vi din kompetensbrist med delar av den yrkeshögskoleutbildning du är intresserad av. På så sätt får du examen och den kompetens du tidigare saknat. 

YH-flex genomförs i två delar där första delen innebär en validering för tillgodoräknande. Andra delen består av en komplettering av den kompetens du saknar, och det görs i en befintlig yrkeshögskoleutbildning, allt med ett individuellt och flexibelt upplägg.

Validering

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, oberoende av hur de förvärvats – sammanfattningsvis en individs reella kompetens. Denna kompetens kan ha utvecklats genom ett formellt lärande (organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet), icke formellt lärande (organiserad utbildning vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen). Värderingen av den reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat.

Begreppet validering kan även användas i sammanhang som innebär att man översätter redan existerande betyg, intyg eller certifikat från ett annat land till svenska förhållanden. Detta kallas för bedömning av utländsk utbildning, och innebär att man värderar individens formella utbildning snarare än den reella kompetensen.

Urvalsprocess och antagning

För att bli antagen behöver du uppfylla den grundläggande behörigheten och de särskilda förkunskaper som krävs för den utbildning du vill ta examen i. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

CSN

YH-flexstudier ger dig rätt till studiemedel, men först när du börjat studera. Det betyder att valideringsprocessen inte är CSN-berättigad.

Ansökan

Ansökan görs till den aktuella utbildningen med tilläggsnamn ”YH-flex”, ex ”YH-flex Socialpedagog Linköping”.

Har du redan sökt till den ordinarie utbildningen men vill söka YH-flex behöver du göra en ny ansökan och då till den med tilläggsnamnet ”YH-flex”.

Hösten 2024 erbjuds YH-flex på nedanstående program.

Januari 2025 erbjuds YH-flex på nedanstående program.

Till examen på en termin.

Susanne Ekberg har gedigen erfarenhet av att arbeta som stödpedagog men på pappret hade hon inte den examen. Tack vare YH-flex är hon nu behörig stödpedagog.

Första examen inom YH-flex.

Examensdag! Första gången en studerande nått sin yrkeshögskoleexamen genom YH-flex. Stort grattis Tina, nu kan du officiellt titulera dig stödpedagog!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Niclas Andersson

Teamledare;
Kurser inom yrkeshögskolan
Kurs på tom plats
YH-flex
Uppdragsutbildningar
Placeringsort: Linköping

[email protected]
013-344 12 62