Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Mjukvarutestare - Sammanfattning

Vad arbetar du med?

Som mjukvarutestare planerar, designar, utvecklar, dokumenterar och genomför du tester på olika nivåer. Beroende på krav och situation avgör du vilken typ av test som ska väljas. Du arbetar med tester i alla dess faser, från definition av ett projekt till förvaltning av system. Målet är att slutkunden ska få en så bra produkt som möjligt.

Du har kunskaper inom programmeringsspråken JAVA och C# som ger dig möjligheter att skapa automatiserade tester, något som är avgörande för framtidens mjukvarutestare. Du kan också hantera krav, ta fram usercase och testspecifikationer. Du arbetar med tidsplaner, budget och gruppdynamik och du kan även göra en förstudie. I din yrkesroll har du kompetens att avgöra vilka testverktyg som passar för aktuellt system/applikation och du använder olika testverktyg genom hela processen.

LIA – Lärande i arbete

Under tolv veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Du utvecklar ett analyserande arbetssätt och lär dig göra aktiva jämförelser av olika typer av test. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och utgår från branschens behov, vilket gör att din framtid som mjukvarutestare är ljus. Det råder extrem brist på spetskompetens och branschen är i stort behov av arbetskraft med den senaste kunskapen. Förutom mjukvarutestare kan du också arbeta som systemtestare, testledare IT och kvalitetssäkrare med inriktning mjukvara.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Maria Beurling

Utbildningsledare för:
IT-säkerhetstekniker
Mjukvarutestare
Placeringsort: Linköping

013-344 12 60
[email protected]

Ett ord från studerande och arbetsliv.

“Det råder en ständig brist på kompetenta testare, inte minst testare som förstår den nya generationen av system. System som samverkar med andra system i större utsträckning än förr. Detta innebär att man behöver utbildning som ligger i framkant vad det gäller processer, metoder och inte minst verktyg för strukturering och automatisering.”

“Hela IT-marknaden ser fortsatt ljus ut och testrollen är en viktig del i den leveransen, oavsett om det är mjukvarutester, systemtester eller inom testledning. Det finns en resursbrist redan idag, därför känns det viktigt att fortsätta driva utbildningar för att forma den här typen av kompetens för att bemöta framtidens behov.”