Yrkeserfarenhet – vad gäller?

En del av våra kurser och program inom yrkeshögskolan kräver yrkeserfarenhet, andra gör det inte. De som inte kräver yrkeserfarenhet, där kan ändå erfarenheten vara en faktor i urvalet vid antagning. Läs mer om den kurs eller det program som du är intresserad av, för att se vad som gäller just för dig.

Vad ska jag skicka in för att styrka min yrkeserfarenhet?

Yrkeserfarenhet kan styrkas på flera olika sätt. Vilka intyg du ska skicka in beror på om du har haft en anställning eller om du har förvärvat din erfarenhet på annat sätt.

Arbetsintyg

För att ett intyg ska godtas och registreras:

Observera att ett anställningsbevis inte kan användas för att styrka yrkeserfarenhet.

Eget företag

Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagarförening eller revisor. På intyget måste omfattningen av arbetet framgå.

Vård av annan person

Vård av annan anhörig ska styrkas genom intyg från läkare, distriktssköterska, kommunalnämnd eller liknade. Av intyget ska framgå personens behov av vård samt omfattningen av arbetet.

Observera

Ett anställningsbevis eller en lönespecifikation är inget bevis på att du har arbetat och räcker därför inte som underlag.

Vanliga frågor