Yrkeshögskola

Exakt den kompetens marknaden efterlyser

Yrkeshögskolan, YH, är en statlig eftergymnasial utbildningsform och utbildningarna svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

89 % har jobb året efter examen. *58 % av dessa har ett jobb som överensstämmer helt eller till största delen med utbildningen. (*För TUC är motsvarande siffra 93 %.)

Eftersom yrkeshögskolan är behovsanpassad varierar innehåll och inriktning över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras.

Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva i planering och genomförande. Branschrepresentanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper.
De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. En del av en YH-utbildning består av praktik. Det praktiska lärandet inom yrkeshögskolan kallas LIA vilket är en förkortning för ”lärande i arbete”.

Utbildningarnas längd varierar, men de flesta är mellan ett och två år och spänner över en rad olika områden, alla bristyrken.

Samtliga utbildningar är eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningarna är avgiftsfria.

Utbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen beroende på den nivå som utbildningens innehåll ligger, SeQF 5 eller 6.

 • “En mycket bra utbildning som med facit i hand leder till ett roligt, spännande och utvecklande arbete. Många nya människor lär man känna under såväl utbildning som nytt arbete.”

  Therese Roos, tidigare studerande
 • “Framtiden ser ljus ut, jag utvecklas varje dag och tycker att jag valde helt rätt utbildning. En utbildning som lett till ett jobb jag trivs jättebra med.”

  CECILIA GUSTAFSSON, TIDIGARE STUDERANDE
 • “Utbildningen var riktigt bra och var en stor del av språngbrädan in i min arbetskarriär.”

  SIMON EKLUND, TIDIGARE STUDERANDE
 • “LIA-perioderna gjorde att man lärde sig enormt mycket och fick växa in i sin nya yrkesroll på ett helt annat sätt än om man bara suttit i skolbänken.”

  MARIKA LÖNN ANDERSSON, TIDIGARE STUDERANDE

Hitta den utbildning
som passar just dig

  93%

  får inte bara jobb efter våra utbildningar,
  de får rätt jobb.