Affärsjuridik & avtal

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet: minst ett års yrkeserfarenhet från företagsförsäljning B2B

Datum

7 september-2 oktober 2020

Poäng

20 YH-p (4 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Key Account Management

Utbildningsort

Distans

Ansökan

Ansök här, senast den 16 augusti

Kontaktperson

Fredrik Wahlbom, utbildningsledare
073-500 55 94
[email protected]

 

Kursen Affärsjuridik och avtal ger de teoretiska och praktiska grunderna om juridikens roll i företagets beslutsprocesser, samt ger insikter om de möjligheter och begränsningar som juridiken innebär för verksamheten.

Kursen ger dig förståelse för det juridiska systemets uppbyggnad, avtals- och köprätt, konkurrenslagstiftning, samt konsumenträtt och marknadsföringslagstiftning. Du lär dig upprätta och analysera juridiska dokument som kan förekomma inom området samt föreslå lösningar på juridiska problem.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.