Affärsjuridik och avtal

Kursen Affärsjuridik och avtal riktar sig till dig som arbetar med företagsförsäljning B2B och ger dig förståelse för juridikens roll i företagets beslutsprocesser. Du får insikt om de möjligheter och begränsningar som juridiken innebär för verksamheten. Du får kunskaper om det juridiska systemets uppbyggnad, avtals- och köprätt, konkurrenslagstiftning samt konsumenträtt och marknadsföringslagstiftning. Du lär dig även att skriva större avtal och offerter.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Svenska 2

eller motsvarande kompetens

Datum

12 augusti-20 september 2019

Poäng

30 YH-p (6 veckor)

Ingår i utbildningen

Företagssäljare B2B

Utbildningsort

Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 21 juli 2019

Kontaktperson

Jenny Jakobsson, utbildningsledare
072-395 95 81
jenny.jakobsson@tucsweden.se