Affärsjuridik och avtal

Kursen Affärsjuridik och avtal riktar sig till dig som arbetar med Key Account Management. Du lär dig de teoretiska och praktiska grunderna om juridikens roll i företagets beslutsprocesser, samt att du får insikt om de möjligheter och begränsningar som juridiken innebär för verksamheten. Du får förståelse för det juridiska systemets uppbyggnad, avtals- och köprätt, konkurrenslagstiftning samt konsumenträtt och marknadsföringslagstiftning. Du kan även upprätta och analysera juridiska dokument som kan förekomma inom området. Efter kursen kan du också upprätta och tolka avtal, samt föreslå lösningar på juridiska problem.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Behörighet för YH-utbildning

Särskild behörighet:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet:

  • Minst 2 års yrkeserfarenhet från arbete med företagsförsäljning B2B

Datum

11 mars-5 april 2019

Poäng

20 YH-p (4 veckor), helfart

Ingår i utbildningen

Key Account Management

Utbildningsort

Distans med träff i Jönköping den 21 mars

Ansökan

Ansök här, senast den 10 februari 2019

Kontaktperson

Jenny Jakobsson, utbildningsledare
072-395 95 81
jenny.jakobsson@tucsweden.se