Att organisera & leda projekt

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet: minst ett års yrkeserfarenhet från företagsförsäljning B2B

Datum

5-23 oktober 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Key Account Management

Utbildningsort

Distans

Ansökan

Ansök här, senast den 13 september

Kontaktperson

Fredrik Wahlbom, utbildningsledare
073-500 55 94
[email protected]

 

Kursen Att organisera och leda projekt ger kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i säljprocessen. Genom metoder och egna erfarenheter får du möjlighet att leda olika former av förändringsprocesser i en organisation. Du får kompetens i att självständigt genomföra kundorienterade projekt. Efter kursen kan du driva projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten och kunden efterfrågar.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.