Att organisera och leda projekt

Kursen Att organisera och leda projekt riktar sig till dig som arbetar med Key Account Management, och ger dig kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i säljprocessen. Efter kursen kan du driva projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten och kunden efterfrågar. Du får möjlighet att genom metoder och egna erfarenheter kunna leda olika former av förändringsprocesser i en organisation. Efter avslutad kurs har du kompetens i att självständigt genomföra kundorienterade projekt.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Behörighet för YH-utbildning

Särskild behörighet:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet:

  • Minst 2 års yrkeserfarenhet från arbete med företagsförsäljning B2B

Datum

8-26 april 2019

Poäng

20 YH-p (4 veckor), helfart

Ingår i utbildningen

Key Account Management

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Jönköping

Ansökan

Ansök här, senast den 17 mars 2019

Kontaktperson

Jenny Jakobsson, utbildningsledare
072-395 95 81
jenny.jakobsson@tucsweden.se