Att studera på distans

En distansutbildning kan passa dig som är bunden till en särskild ort på grund av exempelvis arbete eller familj, eller du som vill studera på resan eller du som själv vill förfoga över din tid i så stor utsträckning som möjligt. Du ansvarar själv för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för möten, tentor, uppgifter m.m.

Undervisning och utbildningsformer

Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar. Hur regelbundet dessa sker och med vilket intervall, är olika mellan våra olika distansutbildningar. Träffarna kan t ex innehålla föreläsningar, kunskapskontroller, praktiska övningar, tentor, diskussioner, redovisningar, studiebesök och grupparbeten.

Det virtuella klassrummet

Vi använder oss av ett slags klassrum i elektronisk form, så kallad lärplattform. Där finns information om kommande närträffar, videobaserade föreläsningar, klasslistor, utbildningsmateriel, tentor, återkoppling etc. På lärplattformen finns även information om målen och syftet för varje kurs, datum för tentor, tider för distanslektioner och schemalagda inlämningsuppgifter. Du har kontakt med din föreläsare genom lärplattformen, mail eller telefon. Du kan också få möta din föreläsare genom videolänk.

Inför starten

För att kunna genomföra utbildningen behöver du en dator med webbkamera, headset och tillgång till internet med bra kapacitet. Du måste även ha tillgång till Officeprogrammet eftersom dokumentationsövningar och olika inlämningsuppgifter görs med hjälp av dessa program. Om du inte har den tekniska utrustning som behövs kan du alltid kontakta ett lärcentrum på hemorten och höra om de kan bistå dig med dessa resurser.