Behandlingsmetoder och förhållningssätt

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom olika metoder och dess tillämpning, speciellt skilda kognitiva metoder och tekniker. Utifrån ett vetenskapligt perspektiv kan du kritiskt granska olika metoder utifrån dess betydelse, lämplighet och användbarhet i förhållande till olika klienter. Efter kursen har du även förståelse för betydelsen av ett salutogent perspektiv vare sig det gäller fokus på diagnoser, metod eller jag-funktioner.

Hur fungerar det?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här nedan. Din ansökan behandlas sedan i samma process som de som söker till hela utbildningen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskild behörighet:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller motsvarande kompetens

Datum

4 februari-26 april 2019

Poäng

45 YH-p (9 veckor)

Ingår i utbildningen

Behandlingspedagog

Utbildningsort

Jönköping

Sista ansökningsdag

13 januari 2019

Anmälan

Anmälan görs i formuläret här nedan

Kontaktperson

Caroline Ärleskog, utbildningsledare
070-527 87 11
caroline.arleskog@tucsweden.se

 

ANSÖK HÄR


Fyll i dina uppgifter här nedan. När vi har tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för att få ta del av dina betyg och eventuella intyg för yrkeserfarenhet. Du ser i kolumnen till höger här ovan vilka behörigheter som krävs och om yrkeserfarenhet är ett krav.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här