Behörighet - vem kan söka?

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och alla är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Det är vi som utbildningsanordnare som avgör om du som söker uppfyller villkoren för att kunna antas till en utbildning.

Så går det till

För att söka till en eller flera av våra utbildningar ska du skapa ett inlogg hos oss. Om det efter sista ansökningsdatum finns fler sökande än vad det finns utbildningsplatser så görs ett urval bland alla som sökt. Det är alltid utbildningens ledningsgrupp som fattar beslut om antagning av studerande till respektive utbildning.

Under Ansökan kan du läsa mer om förkunskapskrav, urval och antagning samt gå vidare för att skapa ditt studerandekonto.

Om du har frågor om din behörighet eller om ansökan är du varmt välkommen att kontakta oss.

Behörighet

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och alla är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Det är vi som utbildningsanordnare som avgör om du som söker uppfyller villkoren för att kunna antas till en utbildning.

Villkoren prövas i två steg

Först den grundläggande behörigheten som gäller för alla yrkeshögskoleutbildningar, sedan eventuella särskilda förkunskaper som kan ställas för enskilda utbildningar

Nedan finns information kring grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper.

Behörighet

Den grundläggande behörigheten är densamma inom yrkeshögskolan. Du har behörighet om du uppfyller något av följande:

  1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning.
  2. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1.
  3. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

På vissa av våra utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver behörigheten. För att vara behörig till en sådan utbildning ska du ha de särskilda förkunskaper som anges. Det kan handla om:

  1. Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande.
  2. Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.
  3. Andra villkor som är av betydelse för utbildningen eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Distanskurs i
Matematik 1 och 2

För dig som behöver fräscha upp eller bli behörig erbjuder vi distanskurs i matematik 1 och/eller 2. Kostnad 500 kr. Kursen avslutas med test, exakt datum för test meddelas senare.

Du anmäler dig här:


Jag vill läsa kursen:


StockholmLinköpingTranåsJönköpingJaNej

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här

Tester i matematik,
svenska och engelska

Om du saknar behörighet i något av de ämnen som krävs för särskild behörighet så kan du göra ett test hos oss på TUC. Testet ger dig lokal behörighet till de utbildningar som bedrivs av TUC och gäller matematik, svenska och engelska.

När du har gjort en ansökan till någon av våra utbildningar och saknar behörighet i någon/några av ämnena kommer du att få en inbjudan till testdagarna som görs på samtliga orter. Datum meddelas senare.

Vid frågor, mejla antagning@tucsweden.se

93%

får inte bara jobb efter våra utbildningar,
de får rätt jobb.