Business English

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i kurserna

  • Konferens & evenemang
  • Service & bemötande 1

från Hotell- & turismprogrammet

eller

Kurserna

  • Branschkunskap inom restaurang & livsmedel
  • Service & bemötande 1

från Restaurang- & livsmedelsprogrammet

Yrkeserfarenhet: Minst 2 års relevant yrkeserfarenhet, heltid, från någon avdelning inom hotell eller restaurang

Datum

7 december 2020-8 januari 2021

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Hotel & Restaurant Manager

Utbildningsort

Distans

Ansökan

Ansök här, senast den 15 november

Kontaktperson

Annette Bohman, utbildningsledare
073-436 93 58
[email protected]

 

Kursen Business English ger kompetens i skriftlig och muntlig affärskommunikation på engelska. Du får tillräcklig kunskap för att fungera i en internationell miljö. Kursen ger kompetens i att använda korrekt språk i skriftlig och muntlig affärskommunikation på engelska, bl. a. möten och förhandlingar, samt korrespondens med tonvikt på de situationer som förekommer inom säljprocessen.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.