Business English

Kursen ger dig de kunskaper som behövs för att du ska kunna fungera i en internationell miljö i samband med sin yrkesutövning. Du får kompetens i att använda korrekt språk i skriftlig och muntlig affärskommunikation på engelska, bl. a. möten och förhandlingar. Du lär dig även att korrespondera med tonvikt på de situationer som förekommer inom inköpsprocessen.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2 abc
  • Svenska 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kompetens

Datum

12-30 augusti 2019

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Ingår i utbildningen

Strategisk inköpare/upphandlare

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 21 juli 2019

Kontaktperson

Göran Wiggur, utbildningsledare
073-328 33 77
goran.wiggur@tucsweden.se