Bygg- & anläggningsteknik

Kursen Bygg- och anläggningsteknik riktar sig till dig som arbetar med elkonstruktion. Den ger dig kunskaper om bygg- och byggnadstekniska lösningar, kompetens för att identifiera och välja material som används när man konstruerar och projekterar vid ny- och ombyggnation, i såväl bostadshus som kommersiella lokaler. Du får kompetens i att bedöma och välja ritningsteknik och regelverk för upprättande av ritningar samt kännedom om olika typer av ritningar och dess funktion. Efter kursen har du även kunskap om samordning vid installation, stom- och bjälklagskonstruktion och olika aspekter rörande infrastruktur.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2 alt Matematik B
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

30 december 2019-24 januari 2020

Poäng

10 YH-p (2 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Elkonstruktör

Utbildningsort

Linköping

Ansökan

Ansök här, senast den 8 december

Kontaktperson

Carina Andersson Franzén, utbildningsledare
070-535 64 55
carina.andersso[email protected]