Ekonomi & investeringsbedömning

Fakta

Behörighet

Behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Matematik 2
  • Praktisk ellära

eller motsvarande kompetens från ex utbildning och/eller arbetslivet

Datum

14 september-2 oktober 2020

Poäng

15 YH-p (3 veckor)

Kursen ingår i utbildningen

Energiingenjör

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Tranås

Ansökan

Ansök här, senast den 23 augusti

Kontaktperson

Malin Liedholm, utbildningsledare
073-501 86 82
[email protected]

 

Kursen Ekonomi och investeringsbedömning ger kunskap om kalkylränta/diskonteringsränta, payback och diskonterad payback, investering/operativ kostnad, underhållskostnad och Life Cycle Cost (LCC). Du får fördjupade kunskaper om företagsekonomi förekommande i branschen. Du får även förståelse för modeller och nyckelbegrepp inom produkt- och investeringskalkylering samt grundläggande extern redovisning.

Hur fungerar det?

Din ansökan följer samma process som de som söker till hela utbildningen, då det är samma behörighetskrav.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsbevis

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Frågor?

Välkommen att kontakta utbildningsledaren vid eventuella frågor eller funderingar.